Informații oficiale

   

Doamnelor și Domnilor,

În data de 14.05.2022 a fost convocată  Adunarea Generală a ANAP.

Din cauza numărului redus de participanți, ședința nu a fost statutară și este reconvocată pentru data de 28.05.2022 ora 11:00.
Adunarea Generală va fi organizată la Școala Superioară de Aviație Civilă (fosta CIPA) situată pe strada Grațioasă, nr. 13. 

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1)  – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2021;

2) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2021;

3) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2021;

4) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform cerințelor legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru cel mult 5 membrii.

 

ESTE  NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră!

                                                          ”ONOARE – DEMNITATE – TRAI DECENT!”

COMITETUL DIRECTOR ANAP

PREȘEDINTE,

                       ȘERBAN IONESCU

 ———————————————————————————————————————————                                                                      

30.04.2022

Convocarea Adunării Generale a Asociației

În atenția tuturor membrilor asociației ANAP 

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari sunt convocați pentru data de 14.05.2022 ora 11:00 să participe la Adunaarea Generale anuală a Asociației.

Adunarea Generală va avea loc la sediul asociației din București, Sectorul 1, str. Carol Knappe, nr. 14, bl.A, parter, ap.1.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1)  – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2021;

2) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2021;

3) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2021;

4) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală  la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa pot să mandateze un alt membru care va fi prezent. Mandatarea se face, conform cerințelor legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru maxim 5 membrii.
PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Adunarea generală poate să își desfășoare lucrările dacă sunt prezenți fizic sau prin reprezentare 50%+1 din numărul membrilor activi ai asociației. În cazul neîndeplinirii cvorumului,  Comitetul Director va reconvoca Adunarea Generală pentru data de 28.05.2022.    

Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră!

                                                          ”ONOARE – DEMNITATE – TRAI DECENT!”

COMITETUL DIRECTOR ANAP

PREȘEDINTE,

                       ȘERBAN IONESCU

———————————————————————————————————————————————

04 decembrie 2020

Stimați colegi,

Pentru buna desfăşurare într-o atmosferă calmă şi de respect reciproc a ședințelor Comitetului Director, ordinea de zi a următoarelor şedințe va fi anunțată membrilor comitetului înainte cu cel puțin 10 zile calendaristice.

Pe ordinea de zi vor fi cel mult cinci puncte. Primele două puncte vor conține aprobarea borderourilor de cheltuieli lunare şi semnarea proceselor verbale de la şedințele anterioare, iar celelalte trei puncte vor fi stabilite la cererea şi susținerea a cel puțin cinci membri ai comitetului şi vor fi adresate Preşedintelui asociației.

Corespondența între membrii Comitetului Director se va face prin e-mail, whatsapp, SMS sau telefon.

Daca apar probleme urgente, şedința se va ține în cel mai scurt timp posibil la cererea a cel puțin cinci membri ai Comitetului Director adresată Preşedintelui asociației.

Cu respect şi înaltă considerație,

Preşedintele asociației

Chibici Mihai

           

Dragi colegi aviatori

 După cum toți vedem din presa, se tot bate moneda pe pensiile de serviciu, cum că eliminarea acestora ar fi soluția revenirii economice a țării. Această soluție este agreată de tot politicul revoluționar și după cum se știe din istoria imediata și greșelile recente cel mai ușor este să distrugi întâi și apoi să vezi consecințele și nedreptățile create.

Propunerile de eliminare vin din toate părțile, iar în decembrie 2021 s-a introdus și un nou impozit, contribuția pentru sănătate pentru cei cu pensii peste 4000 lei/lună, pe când la alte categorii de pensii de serviciu s-au făcut majorări care pun în derizoriu taxa pe sănătate de 10%, ba mai mult pensiile de serviciu binemeritate de personalul navigant sunt înghețate nemaifiind corectate cu rata inflației, față de alte categorii de pensii aflate în plată, ceea ce  constituie o dublă discriminare.

Guvernanții noștri s-au angajat prin PNRR și prin acordul cu OCDE să adopte o nouă lege a pensiilor în cursul acestui an și să se renunțe la pensiile de serviciu. În acest context, informațiile noastre spun că peste 90% din pensiile colegilor noștri nu sunt calculate corect după contributivitate. Deși casele de pensii teritoriale ar fi trebuit încă din 2018 să recalculeze din oficiu pensiile tuturor, conform cu grupele de muncă și valorificarea stagiului de cotizare de 20 sau 25 de ani după caz, acest lucru nu a avut loc.

Deoarece nu știm intențiile guvernanților cu privire la pensiile noastre, ANAP are rugămintea ca toți pensionarii aviatori să-și solicite recalcularea corectă a pensiei pe contributivitate. ANAP pune la dispoziția personalului navigant pensionar modelul cererii pentru recalcularea corectă a pensiei. Această recalculare a punctajului este absolut necesară pentru susținerea nivelului de pensie recalculată ca plasă de siguranță pentru viitor și susținerea pensiei de serviciu.

ANAP vă roagă să trimiteți pe email sau WhatsApp o copie a cererii de recalculare depusă individual la casele teritoriale de pensii, cu nr. de înregistrare, pentru a putea face demersurile necesare la nivelul parlamentului și guvernului și pentru a putea demonstra că sumele completate de la bugetul statului sunt foarte mici și nu se justifică anularea pensiilor de serviciu aflate în plată.

Din nefericire suntem beneficiarii unei nedreptăți mari și în ceea ce privește calculul pensiei pe legea comună prin faptul că se împarte punctajul total obținut la numărul de ani efectivi lucrați sau prevăzuți de lege ca stagiu de cotizare standard, fără a se ține cont de anii de grupă de muncă specială/condiții deosebite, ca și cum am fi lucrat tot timpul în condiții normale, afectând drastic nivelul pensiei pe contributivitate. Astfel se tot argumentează că beneficiem de sume mari de la buget, când de fapt noi suntem cei care am contribuit cu vârf și îndesat la buget, cu sume mari la pensie și dacă se făcea calculul corect pensia de serviciu era foarte aproape sau sensibil egală cu cea pe contribuție.

Analizând situația creată, în baza legislației în vigoare, se impune de urgență sprijinirea ANAP în demersurile necesare față de actuala clasă politică, parlament, guvern și justiție pentru păstrarea drepturilor de pensie de serviciu, obținute cu atâta greutate, ca o recunoaștere a importanței profesiei de personal navigant în societate.

Facem apel la tot personalul aeronavigant să se unească și să sprijine prin toate mijloacele asociația în demersurile necesare în acest sens, ANAP fiind singura care poate întreprinde acțiuni pe toate planurile necesare având personalitate juridică și reprezentativitate.

Calitatea de membru al asociației trebuie să fie o mândrie așa cum este și aceea a personalului militar în rezervă care sprijină material și fizic toate acțiunile organizației ai cărei membri sunt.

Anul acesta este un an crucial și este nevoie de unitate și acțiune coordonată pentru susținerea drepturilor noastre.

Veniți să strângem rândurile în asociație.

Doar împreună suntem puternici și doar împreună vom reuși.

COMITETUL DIRECTOR ANAP                                                10.02.2022

PREȘEDINTE,

                       ȘERBAN IONESCU

 

__________________________________________________________________________


 

 

 

Doamnelor și Domnilor,

Pentru o bună comunicare cu ANAP, avem la dispoziție următoarele căi:
1. Telefon fix: 021 224 00 44 – la care se poate apela în timpul programului de la sediul ANAP

2. Telefon mobil: (+4)0771363627 – la care se poate apela atât în timpul cât și în afara programului de la sediul ANAP.
Acest număr funcționează și pe WhatsApp, așa că puteți primi sau  trimite documente, copii, fotografii…

3. E-mail: asociatia.anap.2010@gmail.com

De asemenea aveți posibilitatea să contactați membrii Comitetului Director ori secretariatul, pe telefoanele personale afișate în secțiunea CONTACT.

 

Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră!                                                                                             12.05.2021
                                                          ”ONOARE – DEMNITATE – TRAI DECENT!”

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Stimați colegi,

În 04.03.2021, membrii ANAP au participat la Adunarea Generală reconvocată. Vă prezentăm cele mai importante hotărâri adoptate cu acest prilej.

1. S-au ales organele de conducere, administrare și control ale ANAP:
-  Președinte ANAP: Ionescu Șerban
-  Vicepreședinte ANAP: Panaite Sandu
Din Comitetul director fac parte, pe lângă președinte și vicepreședinte, încă cinci membri:
-  Iosif Octavian
-  Oțel Mioara
-  Paulică Gheorghe
-  Căpitan Gabriel
-  Lezeu Ioan
Secretariatul asociației este format din:
- Secretar general: Mahu Virgil
- Secretar general adjunct: Bardan Marica
Comisia de cenzori:
- Totolici Adrian
- Manolescu Adrian
- Jujatu Constantin

2. S-a luat hotărârea, prin votul membrilor prezenți la adunare, să se facă unele modificări ale statutului ANAP, pentru mai buna funcționare a asociației, pentru a ne adapta necesităților și legislației actuale. Acestea se vor concretiza prin înscrierea în ”Registrul asociațiilor și fundațiilor” aflat la grefa judecătoriei din circumscripția teritorială a asociației. Forma nouă a statutului va putea fi consultată de membrii asociației prin postarea pe paginile noastre de pe internet.

În final, vă reamintesc deviza ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A AVIATORILOR PENSIONARI, așa cum este în statut încă de la înființarea asociației:
”ONOARE – DEMNITATE – TRAI DECENT!”

 

———————————————————————————————————————————————————-

Doamnelor și Domnilor,

În data de 09.02.2021 a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ANAP.

Din cauza numărului redus de participanți, ședința nu a fost statutară și este reconvocată pentru data de 04.03.2021 ora 12:00. Adunarea Generală va fi organizată cu respectarea tuturor măsurilor care se impun pentru prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) și va avea loc la Școala Superioară de Aviație Civilă (fosta CIPA) situată pe strada Grațioasă, nr. 13. 

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1)  – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2020;

2) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2020;

3) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2020;

4) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

5) -  schimbarea sediului social al asociației din strada Sg. Ștefan Crişan, nr. 10 într-o altă locație;

6) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP

———————————————————————————————————————————————

22 ianuarie 2021

Convocare pentru ședința Adunării Generale a Asociației

În atenția tuturor membrilor asociației ANAP 

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari sunt convocați pentru data de 09.02.2021 ora 11:00 să participe la ședința ordinară a Adunării Generale a Asociației.

Ședința Adunării Generale va avea loc la sediul asociației din București, Sectorul 1, str. Carol Knappe, nr. 14, bl.A, parter, ap.1.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1)  – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2020;

2) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2020;

3) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2020;

4) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

5) -  schimbarea sediului social al asociației din strada Sg. Ștefan Crişan, nr. 10 într-o altă locație;

6) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP

———————————————————————————————————————————————

04 decembrie 2020

Stimați colegi,

Pentru buna desfăşurare într-o atmosferă calmă şi de respect reciproc a ședințelor Comitetului Director, ordinea de zi a următoarelor şedințe va fi anunțată membrilor comitetului înainte cu cel puțin 10 zile calendaristice.

Pe ordinea de zi vor fi cel mult cinci puncte. Primele două puncte vor conține aprobarea borderourilor de cheltuieli lunare şi semnarea proceselor verbale de la şedințele anterioare, iar celelalte trei puncte vor fi stabilite la cererea şi susținerea a cel puțin cinci membri ai comitetului şi vor fi adresate Preşedintelui asociației.

Corespondența între membrii Comitetului Director se va face prin e-mail, whatsapp, SMS sau telefon.

Daca apar probleme urgente, şedința se va ține în cel mai scurt timp posibil la cererea a cel puțin cinci membri ai Comitetului Director adresată Preşedintelui asociației.

Cu respect şi înaltă considerație,

Preşedintele asociației

Chibici Mihai

———————————————————————————————————————————————

04 august 2020

Doamnelor și Domnilor,

În data de 12.03.2020 a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ANAP.

Din cauza numărului redus de participanți, ședința nu a fost statutară și este reconvocată pentru data de 27.08.2020 ora 13:30. Adunarea Generală va fi organizată cu respectarea tuturor măsurilor care se impun pentru prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) și va avea loc în București, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), la terasa restaurantului “La Gil”.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1)  – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2019;

2) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2019;

3) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2019;

4) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform cerințelor legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP

———————————————————————————————————————————————

18 februarie 2020

Convocare pentru ședința Adunării Generale a Asociației

În atenția tuturor membrilor asociației ANAP 

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari sunt convocați pentru data de 12.03.2020 ora 10:00 să participe la ședința ordinară a Adunării Generale a Asociației.

Ședința Adunării Generale va avea loc la sediul asociației din București, Sectorul 1, str. Carol Knappe, nr. 14, bl.A, parter, ap.1.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1)  – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2019;

2) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2019;

3) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2019;

4) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP

———————————————————————————————————————————————

25 martie 2019

Doamnelor și Domnilor,

În data de 23.03.2019 a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ANAP.

Din cauza numărului redus de participanți, ședința nu a fost statutară și este reconvocată pentru data de 13.04.2019 ora 10:00. Ședința va avea loc în București, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), Restaurant “La Gil”.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2018;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2018;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2018;

4) – prezentarea situației propunerilor legislative de abrogare a pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP

———————————————————————————————————————————————

5 martie 2019

Convocare pentru ședința Adunării Generale a Asociației

În atenția tuturor membrilor asociației ANAP 

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari sunt convocați pentru data de 23.03.2019 ora 10:00 să participe la ședința ordinară a Adunării Generale a Asociației.

Ședința Adunării Generale va avea loc la sediul asociației din București, Sectorul 1, str. Carol Knappe, nr. 14, bl.A, parter, ap.1.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2018;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2018;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2018;

4) – prezentarea situației propunerilor legislative de abrogare a pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP

———————————————————————————————————————————————

În atenția tuturor membrilor asociației

Vă informăm că în data de 09.08.2018 a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii – Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii.

Pentru a accesa pagina web a Ministerului Muncii și Justiției Sociale apăsați aici.

———————————————————————————————————————————————

27 martie 2018

Doamnelor și Domnilor,

În data de 24.03.2018 a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ANAP / ANAR.

Din cauza numărului redus de participanți, ședința nu a fost statutară și este reconvocată pentru data de 21.04.2018 ora 10:00. Ședința va avea loc în București, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), Restaurant “La Gil”.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activității asociațiilor desfășurată în cursul anului 2017;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP / ANAR, privind activitatea financiară a asociațiilor desfășurată în anul 2017;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociațiilor, pentru anul 2017;

4) – propunerea Comitetului Director ANAP și a Consiliului Director ANAR de fuziune a celor două asociații, cu menținerea ANAP;

5) – prezentarea situației la zi a membrilor restanțieri;

6) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociațiilor să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociațiilor care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociațiile și să anunțe această ședință și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociațiilor care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP / Consiliul Director ANAR

———————————————————————————————————————————————

07 martie 2018

În atenția tuturor membrilor asociațiilor ANAP / ANAR

Ședința Adunării Generale din data de 24.03.2018 va începe la ora 09:00 (nu la ora 10:00, cum s-a anunțat inițial) și va avea loc la sediul asociațiilor din București, Sectorul 1, str. Carol Knappe, nr. 14, bl.A, parter, ap.1.

Modificarea orei a survenit din motive administrative.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Comitetul Director ANAP / Consiliul Director ANAR

———————————————————————————————————————————————

1 martie 2018

Convocare pentru ședința Adunării Generale a Asociațiilor

În atenția tuturor membrilor asociațiilor ANAP / ANAR

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari și ai Asociației Naționale a Aviatorilor din România sunt convocați pentru data de 24.03.2018 ora 10:00 să participe la ședința ordinară a Adunării Generale a Asociațiilor.

Ședința Adunării Generale va avea loc la sediul asociațiilor din București, Sectorul 1, str. Carol Knappe, nr. 14, bl.A, parter, ap.1.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activității asociațiilor desfășurată în cursul anului 2017;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP / ANAR, privind activitatea financiară a asociațiilor desfășurată în anul 2017;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociațiilor, pentru anul 2017;

4) – propunerea Comitetului Director ANAP și a Consiliului Director ANAR de fuziune a celor două asociații, cu menținerea ANAP;

5) – prezentarea situației la zi a membrilor restanțieri;

6) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociațiilor să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociațiilor care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședința și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociațiilor care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director ANAP / Consiliul Director ANAR

———————————————————————————————————————————————

14 iulie 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Aștilean Traian – 608 lei
 • Bădulescu Alexandru – 240 lei
 • Bârlea Mihai-Radu – 396 lei
 • Blaj Ioan – 1.296 lei
 • Blebea Andrei – 720 lei
 • Carp Rusu-Constantin – 1.440 lei
 • Cazacu Nicolae – 4.462 lei
 • Căprioară Marin – 330 lei
 • Chivu Vasile – 714 lei
 • Ciubotaru Ioan-Florin – 2.988
 • Condurat Corneliu – 1.107 lei
 • Constantinescu Alexandru-Romeo – 720 lei
 • Copaci Grigore – 958 lei
 • Costică Nicolae – 448 lei
 • Ducu Virgil – 519 lei
 • Feer Ioan – 500 lei
 • Frunză Dumitru – 252 lei
 • Marcu Petrică – 3.619 lei
 • Mincioagă Ion – 528 lei
 • Neagu Aurel – 1.680 lei
 • Nedelescu Tiberius – 230 lei
 • Nemețeanu Vasile – 2.463 lei
 • Nicolau Stelian – 600 lei
 • Niculae Marin – 552 lei
 • Obadă Neculai – 816 lei
 • Oprea Eugen – 1.469 lei
 • Oprea Ion – 684 lei
 • Oprea Matei – 1.044 lei
 • Paizs Vinczefi-Jozsef – 588 lei
 • Pantan Viorel – 1.404 lei
 • Paraschiv Gheorghiță – 762 lei
 • Păun Ion – 1.116 lei
 • Păun Valeriu – 1.200 lei
 • Pentilescu Haralambie – 518 lei
 • Petho Andrei – 198 lei
 • Pop Teodor-Aurel – 720 lei
 • Pop Vasile – 3.470 lei
 • Popescu Marius – 396 lei
 • Popovici Alexandru-Ion – 792 lei
 • Pordea Petru – 924 lei
 • Poteraș Nicolae – 264 lei
 • Prelipcean Ghiocel-Mircea – 336 lei
 • Pușcaș Ioan – 816 lei
 • Radinoiu Radu – 507 lei
 • Rândețean Miron – 684 lei
 • Rebegea Mitică – 684 lei
 • Recu Marian-Corneliu – 462 lei
 • Rusea Gheorghe – 1.078 lei
 • Rus-Frătoaica Mircea – 756 lei
 • Sava Nicușor – 1.728 lei
 • Savin Ion – 690 lei
 • Sârbu Ștefan – 540 lei
 • Scutaru-Andron Aurel – 2.366 lei
 • Sișu Nicu – 1.167 lei
 • Stanciu Constantin – 972 lei
 • Stanciu Dorian – 864 lei
 • Stancu Dan-Antonie – 432 lei
 • Stănică Dănuț – 864 lei
 • Ștef Adel – 504 lei
 • Șuba Gheorghe – 714 lei
 • Timiș Vasile – 3.744 lei
 • Toader Gheorghe – 1.700 lei
 • Togănel Ștefan – 720 lei
 • Toma Sucarno – 1.008 lei
 • Tudor Mihai – 384 lei
 • Țolovici Gheorghe – 768 lei
 • Ungureanu Traian – 672 lei
 • Uță Gheorghe – 1.152 lei
 • Vanu Gheorghe – 1.152 lei
 • Varga Ioan – 216 lei
 • Vasile Ionel – 960 lei
 • Vasile Marius-Cristian – 522 lei
 • Zamă Ion – 1.008 lei

 

Membrii Comitetului Director și toți cei care au muncit voluntar – fără nici un avantaj material – în asociațiile ANAP / ANAR, doresc să-și ceară “scuze” față de PILOȚII  EXCLUȘI – în special comandanții de JET și TURBOJET – pentru drepturile obținute și pentru EI, cu multă muncă și sacrificii.

Pe viitor asociațiile vor reprezenta, în cazul unor situații neprevăzute, doar pe membrii lor.

Comitetul Director

———————————————————————————————————————————————

13 iulie 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Angelescu Mihai – 532 lei
 • Ardelean Florin – 672 lei
 • Ardeleanu Rodica – 336 lei
 • Bădulescu Alexandru – 240 lei
 • Bătănoiu Maria – 462 lei
 • Catană Luminița – 966 lei
 • Chiva Greta-Mariana – 288 lei
 • Codreanu Elena – 864 lei
 • Dițoiu Dorel – 525 lei
 • Dițoiu Rita-Cristina – 336 lei
 • Filip Cristina-Genona – 1.056 lei
 • Georgescu Daniel-Eduard – 264 lei
 • Georgescu Florentina-Iris – 560 lei
 • Giurgea Paula-Elena – 720 lei
 • Ilău Adrian – 1.480 lei
 • Ilie Petre – 288 lei
 • Ionescu N. Maria – 276 lei
 • Langă Elena – 288 lei
 • Lungu Vanetii – 144 lei
 • Marin Aurelian – 1.462 lei
 • Mitru Anca-Despina – 324 lei
 • Mitru Costel – 666 lei
 • Moldovanu Corneliu – 900 lei
 • Moldovanu Elena – 300 lei
 • Pop Elena-Zenaida – 180 lei
 • Popescu Cătălin-Cezar – 912 lei
 • Popescu Georgeta-Constanța – 720 lei
 • Radu Ana-Anca – 483 lei
 • Stănescu Ileana – 1.056 lei
 • Stoi Elena – 462 lei
 • Stoia Lucia – 180 lei
 • Tatcu Aurel-Pavel – 1.000 lei
 • Ungureanu Ion – 500 lei
 • Vasilescu Theodor – 456 lei
 • Vulpescu Teodor – 1.056 lei
 • Zlogzower Fred – 648 lei

 

Comitetul Director

———————————————————————————————————————————————

07 iulie 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Sanda Mihăiță – 432 lei
 • Sava Alexandra – 1.042 lei
 • Sava Goga – 1.005 lei
 • Savu Valentin – 828 lei
 • Sârbu Ruxandra-Maria – 308 lei
 • Sârbu Traian – 936 lei
 • Sefcenco Victor – 2.088 lei
 • Simoaica Ion – 612 lei
 • Smîntînă Ioan – 2.022 lei
 • Soare Ion – 648 lei
 • Sofâlcă Georgeta – 1.068 lei
 • Spach Lulu – 1.152 lei
 • Stamate  Gheorghiță – 396 lei
 • Stamate Silvia – 840 lei
 • Stan Mircea – 840 lei
 • Stanciu Carmen – 1.020 lei
 • Stăncescu Florin – 1.008 lei
 • Stănescu Radu-Gheorghe – 1.686 lei
 • Stelea Eugenia – 640 lei
 • Stroian-Solomon Victoria – 294 lei
 • Suiugan Ioan – 360 lei
 • Șerban Gabriela – 468 lei
 • Șerban George – 612 lei
 • Șerban Violeta-Rodica-Georgeta – 1.008 lei
 • Șerbănescu Victor – 756 lei
 • Șindilaru Cornel – 666 lei
 • Ștefan Dumitru – 966 lei
 • Ștefan Gheorghe – 216 lei
 • Tanu Gabriel – 720 lei
 • Tănase John – 288 lei
 • Tănăsescu Mariana – 828 lei
 • Tăslăoanu Florentina – 1.008 lei
 • Toader Mariea – 420 lei
 • Toma Rodica-Eliza – 1.008 lei
 • Top Camelia – 430 lei
 • Toth Carol-Atila – 960 lei
 • Trâmbițașu Constantin – 540 lei
 • Trupină Nicoleta-Constanța – 612 lei
 • Tudor C. Ion – 1.200 lei
 • Tujon Angela – 1.111 lei
 • Țapu Elena – 972 lei
 • Țenea Teodorel – 1.364 lei
 • Țițu Camelia – 540 lei
 • Udma Daria – 1.008 lei
 • Ulici Ana – 204 lei
 • Ungureanu Rodica – 348 lei
 • Uță Florica – 768 lei
 • Vasilache Ana – 593 lei
 • Văduva Marian – 540 lei
 • Văsui Grigore – 252 lei
 • Vârlan Corina-Tatiana – 324 lei
 • Vieru Mioara – 612 lei
 • Vișan Aneta – 714 lei
 • Vițelaru Mihai – 576 lei
 • Voicu Doina – 468 lei
 • Voinea Camelia – 612 lei
 • Voinea Marin – 857 lei

 

Comitetul Director

———————————————————————————————————————————————

06 iulie 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Iacobini Dragoș-Sorin – 2.651 lei
 • Ilie Gheorghe – 672 lei
 • Ilinca Vasile – 768 lei
 • Ioan Maria – 648 lei
 • Ionescu Cornel – 917 lei
 • Ionescu Mariana – 960 lei
 • Ionescu Mădălina-Maria – 324 lei
 • Ionescu I. Liviu – 828 lei
 • Ioniță Florentina – 912 lei
 • Iorgulescu Mihaela – 1.122 lei
 • Istrate Lucia – 324 lei
 • Iulius Maria-Michaela – 468 lei
 • Ivan Vasile – 798 lei
 • Ivanovici Maria – 708 lei
 • Jipa Ana-Elena – 240 lei
 • Lang Florin-Viorel – 380 lei
 • Lăpădat Radu – 756 lei
 • Lăzărescu Ilie – 924 lei
 • Leca Mihai – 720 lei
 • Lehoczki Natalia – 288 lei
 • Leoveanu Marian-Gheorghe – 432 lei
 • Leu-Ișfan Tatiana-Maria – 260 lei
 • Luca Magda – 816 lei
 • Lungu Luminița – 510 lei
 • Lupoian Traian – 540 lei
 • Lupu Constantin – 648 lei
 • Luțac Silviu-Alexandru – 360 lei
 • Manda Alexandru – 1.116 lei
 • Manea Dumitra – 696 lei
 • Manoliu Viorica – 912 lei
 • Marinescu Daniela-Corina – 714 lei
 • Martin Niculae-Ion – 720 lei
 • Marton Zoltan-Alexandru – 576 lei
 • Mateescu Aurelia – 1.034 lei
 • Măndescu M. Aurel – 864
 • Mănica Corneliu – 3.408 lei
 • Micu Rodica-Antoaneta – 1.296 lei
 • Mihai Gheorghița – 144 lei
 • Milca Veronica – 384 lei
 • Milea Cătălin-Bogdan – 690 lei
 • Mina Stere – 480 lei
 • Mircea Gheorghe – 1.095 lei
 • Miron Mircea – 1.174 lei
 • Mocanca Niculae – 960 lei
 • Moisescu Cornelia-Raura – 696 lei
 • Munteanu Dumitru – 576 lei
 • Munteanu Gheorghe – 648 lei
 • Mușet Virgil – 552 lei
 • Nan Corneliu-Marius-Dumitru – 756 lei
 • Năstac Anghelina – 1.224 lei
 • Neagu Robert-Daniel – 252 lei
 • Negulescu Ion – 462 lei
 • Nicolae Constantin – 756 lei
 • Nicolae Ion – 826 lei
 • Nicolescu Laurențiu-Viorel – 1.282 lei
 • Nicolescu Rodiona – 696 lei
 • Niculescu Ion – 870 lei
 • Niță Dumitru – 4.587 lei
 • Nițu Gelu – 288 lei
 • Oancea Ioana – 1.020 lei
 • Oglan Ionel – 379 lei
 • Olteanu Adrian-Cezar – 576 lei
 • Olteanu Daniela-Anca – 432 lei
 • Onofrei Lucian-Mihai – 3.335 lei
 • Oprea Marin – 1.140 lei
 • Pachițanu Gheorghe – 972 lei
 • Palade Eugenia-Florentina – 924 lei
 • Palcu Dumitru – 1.122 lei
 • Palcu Tatiana – 972 lei
 • Panait Lucian – 1.180 lei
 • Panait Marian – 600 lei
 • Panait Trifu – 1.236 lei
 • Panchios Bogdan-Gheorghe – 1.188 lei
 • Panțuru Dumitru – 1.947 lei
 • Pasăre Elena – 756 lei
 • Pașca Viorica – 360 lei
 • Pele Gheorghe – 588 lei
 • Petculeț Niculina – 720 lei
 • Peteu Iuliu-Alexe – 1.907 lei
 • Petheu Elena-Magdalena – 468 lei
 • Petrariu Lilica – 792 lei
 • Petrescu Cornelia-Zina – 835 lei
 • Petrescu Liliana – 912 lei
 • Pieptea Iulian – 1.763 lei
 • Piticar Florin – 720 lei
 • Plătică Ion – 840 lei
 • Pocan Amalia – 360 lei
 • Popa Adrian – 1.518 lei
 • Popa Cristiana-Mihaela – 1.128 lei
 • Popa Ionel – 1.582 lei
 • Popa Mioara-Lionela – 980 lei
 • Popa Sanda-Rodica – 1.883 lei
 • Popescu Cornelia – 924 lei
 • Popescu Cristina – 234 lei
 • Popescu Dumitru – 540 lei
 • Popescu George-Mihai – 1.248 lei
 • Popescu Marieta – 324 lei
 • Pora Ileana – 432 lei
 • Posedaru Gheorghe-Adrian – 360 lei
 • Preda Elena – 276 lei
 • Roman Dochița – 624 lei
 • Roman Dorinel – 1.001 lei
 • Rotariu Marcel-Sorin – 1.056 lei
 • Rotariu Rodica-Camelia – 384 lei
 • Rotaru Vasilica-Mariana – 660 lei
 • Roth Valentin-Andu – 927 lei

 

Comitetul Director

———————————————————————————————————————————————

04 iulie 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Alecu Cristian-Viorel – 1.104 lei
 • Alexe Lizica – 860 lei
 • Antohi Neculai – 837 lei
 • Antonescu Rodica – 672 lei
 • Aramă Maria – 306 lei
 • Arimie Ana – 1.565 lei
 • Armenean Radu-Valer – 480 lei
 • Arsene Eleonora – 756 lei
 • Bacuiane Valeriu -  336 lei
 • Badiu Maria – 252 lei
 • Balaban Elvira – 1.218 lei
 • Balasz Vasile – 768 lei
 • Bara Daniela – 768 lei
 • Barbu Niculae – 432 lei
 • Băbescu Aurelian – 432 lei
 • Bădilaș Gheorghe – 1.032 lei
 • Bădilaș Ștefania – 1.080 lei
 • Bălan Mihai – 1.152 lei
 • Bălașa Gheorghe – 576 lei
 • Băleanu Viorel – 390 lei
 • Bărbulescu Florian-Valentin – 972 lei
 • Berechet Vasile – 1.152 lei
 • Bodescu Marinela – 993 lei
 • Bosu Constanța – 480 lei
 • Brătianu F. Marin – 1.224 lei
 • Buliga Maria – 756 lei
 • Bungianu Ion – 1.056 lei
 • Burea Florica – 264 lei
 • Burghelea Angela – 528 lei
 • Bursuc Mihalache – 720 lei
 • Butaș Vasile – 864 lei
 • Cazacu Viorel – 1.041 lei
 • Chesoiu Cristina – 774 lei
 • Cheța Teodor – 576 lei
 • Chiș Mirela – 683 lei
 • Ciopănoiu Nicolae – 672 lei
 • Ciotlos Viorica – 336 lei
 • Ciugulea Voicu – 580 lei
 • Cîmpanu Costel – 1.248 lei
 • Cojocaru Ana – 216 lei
 • Coman Ioan – 858 lei
 • Condea Daniel – 756 lei
 • Constantin Dumitru – 528 lei
 • Constantinescu Costel-Mugurel – 600 lei
 • Constantinescu I. Marian – 6.419 lei
 • Constantinescu V. Marian – 1.302 lei
 • Coricovac Elena – 802 lei
 • Coropcă Eugen – 864 lei
 • Cosarof Teodor – 912 lei
 • Cosma Gheorghe – 3.437 lei
 • Costea Mariana – 288 lei
 • Covaci Marilena – 324 lei
 • Cricler Melania-Despina – 798 lei
 • Crintea Dumitru – 1.544 lei
 • Crîngașu Ionuț-Gabriel – 216 lei
 • Crocneanu Precope – 932 lei
 • Croitoru Valentina – 864 lei
 • Cunescu Carmen-Marcela – 816 lei
 • Curea-Dejan Anca-Corina – 792 lei
 • Demetrescu Monica-Alexandrina – 384 lei
 • Diaconeasa Rodica – 1.181 lei
 • Diaconescu Silvia – 1.040 lei
 • Dimen Genoveva – 672 lei
 • Dimitrescu Marioara – 768 lei
 • Dimitriu Livia-Elena – 720 lei
 • Dincă Silvia – 430 lei
 • Dinescu Niculaie – 1.248 lei
 • Dobran Rozalia – 768 lei
 • Dobrescu Mihaela – 360 lei
 • Dragomir Silvana – 836 lei
 • Drăjneanu Vasile – 769 lei
 • Drâmbă Gheorghe – 1.296 lei
 • Drobotă Mihai – 528 lei
 • Dumitrescu Ioan-Victor – 456 lei
 • Dumitru Dumitru – 1.148 lei
 • Dumitru Mariana – 918 lei
 • Dumitru Mariana-Emine – 924 lei
 • Dumitru Nicolaie – 540 lei
 • Dunică Ion – 882 lei
 • Enache T. Aurel – 672 lei
 • Enciu Vergil – 1.530 lei
 • Ene Victoria – 627 lei
 • Ene Constantin – 1.188 lei
 • Enescu Doina – 1.225 lei
 • Enescu Dumitru – 480 lei
 • Enescu Rodica – 576 lei
 • Fernolendo Radu-Valentin – 782 lei
 • Foriș Alexandru – 540 lei
 • Franguloiu Iulian – 312 lei
 • Frigioiu Georgeta – 576 lei
 • Găleteanu Sorin – 640 lei
 • Gănescu Georgeta-Mariana – 783 lei
 • Gârjoabă Romeo-Mircea – 2.108 lei
 • Geică Florea – 720 lei
 • Gheorghe Meda – 168 lei
 • Gheorghiu Virginia – 612 lei
 • Giurgiu Adriana – 480 lei
 • Grecu Constantin-Adrian – 198 lei
 • Gușetoiu Constantin – 1.512 lei
 • Hâncu Lucia – 816 lei
 • Herescu Luana-Ira – 816 lei
 • Hurjui Gabriela – 792 lei

 

Comitetul Director

———————————————————————————————————————————————

18 mai 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Adamache Florin – 1.512 lei
 • Andronic Cicerone – 1.632 lei
 • Anton Marcel – 864 lei
 • Asimacopol Stelian – 1.260 lei
 • Avîrvarei Catinca – 816 lei
 • Axenia Marian – 1.278 lei
 • Băndilă Daniel – 756 lei
 • Bratosin Ion – 672 lei
 • Burada Constantin – 1.512 lei
 • Buștea Ștefan – 756 lei
 • Câmpean Simion – 540 lei
 • Cârstoiu Traian – 528 lei
 • Cercel Ioan – 1.236 lei
 • Chețan Aurel – 492 lei
 • Chiorescu Constantin – 612 lei
 • Chiriac Ion – 4.188 lei
 • Chirilă Ștefan – 432 lei
 • Ciobanu Mihai – 720 lei
 • Ciucă Cornel – 768 lei
 • Ciucă Dumitru – 660 lei
 • Ciurea Alexandru-Adrian – 694 lei
 • Conțu Nicolae – 1.200 lei
 • Cormos-Suciu Romeu-Petru – 3.254 lei
 • Corneanu Ovidiu – 2.826 lei
 • Corobană Valentin – 612 lei
 • Cosma Viorel – 792 lei
 • Covic Florian-Teodor – 864 lei
 • Crâsmariu Constantin – 1.056 lei
 • Crețan Ilie – 1.188 lei
 • Cristea Gh. Constantin – 2.497 lei
 • Damianov Florea – 588 lei
 • Dan Nicolae – 1.200 lei
 • Diaconescu Neculae-Viorel – 828 lei
 • Dobre Țone-Petre – 2.997 lei
 • Drejan Dumitru – 406 lei
 • Dumitrașcu Virgil – 1.920 lei
 • Duvlea Gheorghe – 870 lei
 • Enache Mircea – 624 lei
 • Farcaș Ioan – 399 lei
 • Ferchezeu Vasile – 909 lei
 • Ferencz Adalbert-Vasile – 762 lei
 • Filip Stelian – 576 lei
 • Gal Csaba – 1.020 lei
 • Geambașu Ion – 432 lei
 • Gheler Ion-Constantin – 989 lei
 • Gheorghe Petre – 432 lei
 • Gheorghiu Adrian – 851 lei
 • Gheorghiu Traian-Aurel – 816 lei
 • Guramba Victor – 1.296 lei
 • Hurducaș Petre-Alexandru – 792 lei
 • Ilie Aurelian – 1.104 lei
 • Ilie Ion – 1.221 lei
 • Ivănuș Virgiliu – 288 lei
 • Lascu Despot-Nicolae – 1.057 lei
 • Luchian Sergiu – 4.320 lei
 • Lungu Gheorghe – 272 lei
 • Lup Pașcu – 1.119 lei
 • Manicea Gheorghe – 1.290 lei
 • Manu Tudorel-Nunu – 492 lei
 • Mararu Constantin – 648 lei
 • Marin Gheorghe – 1.620 lei
 • Mihăilă Constantin – 1.188 lei
 • Milian Maria – 378 lei
 • Mincă Constantin – 1.513 lei
 • Miron Alexandru – 1.152 lei
 • Moisii Corneliu – 360 lei
 • Năstasie Florian – 1.500 lei
 • Necula Ion – 1.020 lei
 • Nicolai George – 156 lei
 • Nițiși Gheorghe – 1.956 lei
 • Oseacă Radu-Ioan – 432 lei
 • Popescu C. Constantin – 756 lei
 • Savu Gelu – 255 lei
 • Tudose M. Ion – 1.422 lei
 • Zaharia Dorel – 720 lei

 

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————

03 mai 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Alaci Nicolae-Ștefan-Alexandru – 1.056 lei
 • Catană Afanasie – 1.428 lei
 • Coca Elisaveta – 1.200 lei
 • Coidum Paul – 798 lei
 • Diaconeasa Vicențiu – 1.452 lei
 • Dimcea Mihail – 1.841 lei
 • Filimon Dan – 902 lei
 • Ioniță Grigore-Gabriel – 992 lei
 • Jurescu Mircea-Neculai – 900 lei
 • Manea Gheorghe – 1.572 lei
 • Marinescu Cornel – 1.008 lei
 • Mihalțu Aurel – 1.806 lei
 • Moldoveanu Petre – 2.085 lei
 • Moșoiu Ionel – 1.200 lei
 • Nedelcu Iulian – 1.344 lei
 • Niculescu M. Mihai – 504 lei
 • Oprea Sorin-Constantin – 1.392 lei
 • Petcu Constantin – 396 lei
 • Peța Ștefan-Ion – 864 lei
 • Popescu Silviu-Marian – 1.337 lei
 • Popescu Sorin-Costel – 900 lei
 • Preda G.Gheorghe – 1.176 lei
 • Schintee Savu – 624 lei
 • Sfetcu Alexandru-Vener – 1.152 lei
 • Spânache Ioan – 693 lei
 • Stancu Daniel – 1.587 lei
 • Tache Dumitru – 1.044 lei
 • Tămășdan Petru – 1.260 lei
 • Teretean Radu-Constantin – 1.044 lei
 • Zirmer Ioan – 1.296 lei

 

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————

24 aprilie 2017

Continuarea listei membrilor excluși începând cu data de 08.04.2017:

 • Atanasiu Gheorghe – 1.092 lei
 • Berna Gheorghe – 1.419 lei
 • Bublea Mihail – 864 lei
 • Buhoci Emil – 1.632 lei
 • Ciacoi Luca – 1.464 lei
 • Cioc Aurel – 1.047 lei
 • Cojocaru Marian – 1.440 lei
 • Dulea Paul – 960 lei
 • Fețeanu Mielu – 1.830 lei
 • Filip Niculae – 1.734
 • Găișteanu Gheorghe – 1.142 lei
 • Gheorghe T. Nicolae – 1.152 lei
 • Grigore Leon – 507
 • Hurjui Dan – 1.404 lei
 • Iancovici Niculae – 2.478
 • Ilie George-Sorin – 2.272 lei
 • Ioniță Florian – 1.044 lei
 • Leabu Constantin – 1.104 lei
 • Lefter Ion – 1.464 lei
 • Lepădatu Ion – 1.440 lei
 • Marțian George – 1.882 lei
 • Mircea Marius – 936 lei
 • Oargă Dorin – 1.128 lei
 • Pelin Ilie – 1.050 lei
 • Popescu Nicolae – 1.080 lei
 • Stancu Mihai – 7.077 lei
 • Ștefan Ion – 3.936 lei
 • Tara Christea – 1.386 lei
 • Țarălungă Daniel – 1.248 lei
 • Ungurean-Halagian Sorin-Mircea – 1.028 lei

 

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

13 aprilie 2017

Doamnelor și Domnilor,

În data de 08.04.2017 a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ANAP / ANAR.

În ședință a fost prezentat raportul comisiei de cenzori al ANAP / ANAR privind activitatea financiară desfășurată în anul 2016. Adunarea Generală a aprobat cu vot unanim rapoartele susmenționate și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociațiilor pentru anul 2016. 

La următoarele puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate activitățile celor două asociații și apoi situația la zi a membrilor restanțieri la obligațiile față de asociații. A fost transmis, și nu pentru prima oară, către toți membrii, că FĂRĂ activitatea asociațiilor ANAP / ANAR drepturile cuvenite (respectiv pensia) ar fi rămas cele amputate de regimul de tristă amintire Băsescu-Boc. Celor care nu mai doresc să facă parte din asociația profesională  a personalului aeronavigant civil, li s-a oferit șansa de a ieși ONORABIL printr-o cerere. Ne-am gândit că personalul susmenționat are MÂNDRIE, ONOARE și RESPECT față de munca lor de zeci și zeci de ani în aviație și față de munca celor care au făcut posibilă revenirea la drepturile cuvenite, dar ne-am înșelat.

Comitetul Director a constatat, conform art. 21 din STATUT, că o mare parte dintre membri și-a pierdut această calitate “prin neplata cotizației pe o perioadă mai mare de șase luni consecutive”. De aceea a propus Adunării Generale, conform art. 23 din statut, excluderea din asociații.

Adunarea Generală a discutat această propunere și prin vot unanim a hotărât excluderea din asociații, începând cu această dată, 08.04.2017, a membrilor care și-au pierdut această calitate prin neplata cotizației în perioada 2010 – 2014 inclusiv.

Celor cu restanțe pe 2015 și 2016 li s-a oferit șansa de a rămâne în asociații dacă achită sau încep să-și achite restanțele până pe 01.08.2017.

Adunarea Generală a aprobat publicarea pe site a numelor celor excluși începând cu data de 08.04.2017. O primă parte a acestora se regăsește în lista de mai jos și în următoarele zile se va posta continuarea.

 • Alexe Ion – 1.044 lei
 • Ban Teodor – 1.536 lei
 • Berzescu Petre – 928 lei
 • Borza Alexandru – 1.848 lei
 • Botezatu Aurelian – 2.976 lei
 • Buga Adrian – 1.696 lei
 • Caloianu Cătălin – 1.296 lei
 • Caloianu Romeo – 1.392 lei
 • Cangea Romeo – 1.008 lei
 • Călin Dănuț – 840 lei
 • Chircu Corneliu – 1.564 lei
 • Cireașă Niculae – 3.264 lei
 • Ciopraga Ioan – 3.600 lei
 • Constantinescu A. Ștefan – 1.836 lei
 • Culuri Octav – 1.680 lei
 • Diaconescu Mihai – 1.296 lei
 • Gheorghe I. Nicolae – 3.567 lei
 • Lupu Adrian – 3.268 lei
 • Negoiță Eugen – 1.824 lei
 • Panait Vasile – 5.104 lei
 • Pleșiță Gheorghe – 1.968 lei
 • Popa Vasile – 2.392 lei
 • Popescu Iulian – 1.392 lei
 • Radu Ilie – 1.584 lei
 • Rogojan Nevian-Robert – 1.044 lei
 • Rolnic Ioan – 1.200 lei
 • Sârbu Ioan – 1.350 lei

 

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

21 martie 2017

Doamnelor și Domnilor,

În data de 18.03.2017 a avut loc ședința ordinară a Adunării Generale a ANAP / ANAR.

Din cauza numărului redus de participanți, ședința nu a fost statutară și este reconvocată pentru data de 08.04.2017 ora 10:00. Ședința va avea loc în București, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), Restaurant “La Gil”.

În cadrul ședinței, au avut loc discuții pașnice, civilizate, în legătură cu prezentarea propunerii de excludere din asociații a membrilor care au restanțe la plata cotizațiilor. În urma discuțiilor, pentru cei care nu mai doresc sa rămână membri, s-a stabilit ca formalitate de retragere din asociații transmiterea unei cereri scrise.

Cererea de retragere poate fi transmisă pe mail la adresa: asociatia.anap.2010@gmail.com sau prin poștă la:

Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari,

Adresa: București, str. Carol Knappe, nr. 14, bloc A, parter, ap .1, sector 1

Cod poștal: 011507 ; Oficiul poștal nr. 2.

Model de cerere:

Către Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari și Asociația Națională a Aviatorilor din România

Subsemnatul ……………………………………………. cu domiciliul în …………………………………………………, având CNP ………………………………. , nu doresc să mai fac parte din ANAP / ANAR, începând cu data de ……………………………….. .

Data ……………………………..                                      Semnătura ……………………………………

Membrii care doresc sa rămână în asociație, pot plăti în rate restanțele la cotizație. Pentru mai multe informații legate de sumele restante, ne puteți contacta la tel. 021.224.00.44 sau pe mail la adresa asociatia.anap.2010@gmail.com

Conform hotărârii Adunării Generale a asociației din data de 16.04.2016, cotizația lunară începând cu luna ianuarie 2016, se calculează astfel:

     – 1,5% din brutul pensiei de asigurări sociale pentru piloți comandanți și copiloți;

     – 1,0% din brutul pensiei de asigurări sociale pentru specialități;

     – 1,0% din brutul pensiei de asigurări sociale pentru însoțitori de bord;

     – 1,0% din brutul pensiei de asigurări sociale pentru urmași.

Modalități de plată a cotizațiilor și a altor datorii către asociație

Reamintim tuturor membrilor asociației faptul că pot achita cotizațiile și alte datorii către asociație prin cele două modalități de plată:

 •  plată în numerar la asociație pentru care se primește chitanță

Plata în numerar se poate face direct la sediul ANAP sau prin Poșta Română, prin mandat poștal, pe numele secretarei asociației, astfel:

Destinatar: Dumitrescu Doina

La: Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari

Adresa: București, str. Carol Knappe, nr. 14, bloc A, parter, ap .1, sector 1.

Cod poștal: 011507 ; Oficiul poștal nr. 2.

 •  plată prin virament, ordin de plată sau depunere în contul asociației:

Cod IBAN: RO94 RNCB 0066 1158 6380 0001 deschis la BCR – sucursala Crângași.

Plata direct în contul asociației se poate face de la orice bancă (recomandăm oricare din filialele BCR) și vă rugăm să întrebați la banca unde faceți plata care este comisionul pentru depunere în cont și plătiți și acest comision în așa fel încât în contul asociației să intre în întregime suma necesară.

 

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

02 martie 2017

Convocare pentru ședința Adunării Generale a Asociației

În atenția tuturor membrilor asociației ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari sunt convocați pentru data de 18.03.2017 ora 10:00 să participe la ședința ordinară a Adunării Generale a Asociației.

Ședința Adunării Generale va avea loc în București, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), Restaurant “La Gil”.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activității asociației desfășurată în cursul anului 2016;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociației desfășurată în anul 2016;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociației, pentru anul 2016;

4) – prezentarea situației la zi a membrilor restanțieri;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociației să fie prezenți la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit.

De asemenea, membrii asociației care accesează site-ul nostru sunt rugați să sprijine asociația și să anunțe această ședința și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reușim să fim prezenți cât mai mulți membri.

Membrii asociației care, din motive obiective, nu pot participa la ședința Adunării Generale sunt rugați să mandateze un alt membru care va fi prezent la ședință. Mandatarea se face, conform noilor cerințe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta și vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conținutul textului PROCURII apăsați aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAȚI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAȚI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ȘI SĂ VOTEZE PENTRU ȘI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulțumim anticipat pentru prezența dumneavoastră.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

29 noiembrie 2016

Modalităţi de plată a cotizațiilor și a altor datorii către asociație

Reamintim tuturor membrilor asociaţiei faptul că pot achita cotizaţiile şi alte datorii către asociaţie prin cele două modalităţi de plată:

 •  plată în numerar la asociaţie pentru care se primeşte chitanţă;

Plata în numerar se poate face direct la sediul ANAP sau prin Poșta Română, prin mandat poștal, pe numele secretarei asociaţiei, astfel:

Destinatar: Dumitrescu Doina

La: Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari

Adresa: Bucureşti, str. Carol Knappe, nr. 14, bloc A, parter, ap .1, sector 1.

Cod poștal: 011507 ; Oficiul poștal nr. 2.

 •  plată prin virament, ordin de plată sau depunere în contul asociaţiei:

Cod IBAN: RO94 RNCB 0066 1158 6380 0001 deschis la BCR – sucursala Crângaşi.

Plata direct în contul asociaţiei se poate face de la orice bancă (recomandăm oricare din filialele BCR) şi vă rugăm să întrebaţi la banca unde faceţi plata care este comisionul pentru depunere în cont şi plătiţi şi acest comision în aşa fel încât în contul asociaţiei să intre în întregime suma necesară.

Pentru mai multe informații privind datele de contact ale membrilor Comitetului Director, sediul și secretariatul ANAP vă rugăm să accesați secțiunea Contact.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

03 noiembrie 2016

Stimate membru ANAP / ANAR,

Vă rugăm să luați în considerare accepțiunea prin decizia dumneavoastră de a mai face parte sau nu din asociațiile ANAP / ANAR, după caz, și să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în scris (e-mail sau scrisoare).

Totodata vă aducem la cunoștință faptul că figurați cu restanțe la achitarea cotizației stabilite prin hotărârea Adunării Generale. Vă rugăm să luați în considerare faptul că aceste cotizații mențin în activitate asociațiile, care deocamdată sunt singurele persoane juridice capabile să ne reprezinte sub formă organizatorică și juridică în menținerea drepturilor câștigate.

Mulțumim membrilor care au conștientizat importanța menținerii activității celor două asociații, dovedind aceasta prin achitarea cotizațiilor la zi, având în vedere timpurile pe care le trăim.

Termenul de răspuns este stabilit până la finalul lunii noiembrie 2016.

Cu respect,

Conducerea ANAP / ANAR

————————————————————————————————————————————————-
07 octombrie 2016

În atenția membrilor asociației care sunt în Dosarul nr. 730/2/2012, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, în faza de recurs, având ca obiect anularea OUG nr.59/2011.

Instanța de judecată s-a pronunțat în data de 05.10.2016respingând recursul declarat de Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari împotriva sentinței civile nr. 2661 din 20 octombrie 2015 a Curții de Apel București, ca nefondat.

Pentru a accesa pagina web a Înaltei Curți de Casație și Justiție – dosarul nr. 730/2/2012 apăsați  aici.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

31 august 2016

Doamnelor și Domnilor,

Mă adresez vouă în calitate de nou Președinte al Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari.

Au fost finalizate toate formalitățile legate de noua conducere ANAP și am avut prima ședință a noului Comitet Director.

Aduc pe această cale un pios omagiu domnului Constantin Manolache, primul Președinte ANAP. El a fost, cum îmi place mie să spun, vârful de lance în lupta pentru onoarea, demnitatea și drepturile personalului aeronautic civil navigant din România. Constituirea asociației noastre a fost cel mai frumos moment al istoriei personalului aeronautic civil navigant. Am reușit să adunăm peste o mie de persoane. Vechiul Comitet Director în frunte cu regretatul Constantin Manolache a luptat și a câștigat drepturile înscrise în statutul nostru.

Cunosc bine situația membrilor ANAP, știu că nu toți sunt mulțumiți de cele obținute cu foarte multă muncă și timp sacrificat. Totuși toată lumea trebuie să înțeleagă că fără ANAP nu se putea rezolva ceva.

Existența asociației este legată de plata cotizațiilor la zi de către toți membrii ei, pentru a putea acoperi cheltuielile legate de menținerea asociației.

Vă spun foarte sincer că și eu am destule lucruri de făcut, dar sacrific o parte din timpul meu în dorința de a menține asociația. Vă reamintesc lipsa oricărui avantaj material al tuturor persoanelor implicate în conducerea ANAP.

Se pune întrebarea: la ce ne mai servește menținerea asociației?

Răspunsul, după părerea mea, este foarte simplu: ANAP este unica asociație a întregului personal aeronautic civil navigant pensionat, cât și a urmașilor acestora. Rezultatul activității ANAP îl simțiți în fiecare lună.

Sincer nu cred că este atât de greu ca fiecare membru să-și achite cotizația lunară. Am discutat și s-a acceptat de către Comitetul Director ca restanțele să fie achitate eșalonat. Odată rezolvată problema principală, asociația poate desfășura și alte activități, pentru care aștept propuneri din partea dumneavoastră.

Să nu uităm: unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, iar când sunt și mai mulți e mult mai bine și mai frumos.

Președinte ANAP

Chibici Mihai

————————————————————————————————————————————————-

13 mai 2016

În atenţia membrilor asociaţiei care sunt în Dosarul nr. 730/2/2012, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiție a României, în faza de recurs cu termen pe 09.06.2016, având ca obiect anularea OUG nr.59/2011 şi repunerea în plată cu pensia de serviciu obţinută în baza Legii nr. 223/2007.

Având în vedere cele discutate la Adunarea Generală din 16.04.2016, privind dosarul mai sus menţionat, vă punem la dispoziţie modelul de Cerere de renunţare la judecată pentru cei care, prin decizie proprie, hotărăsc să renunţe la această acţiune.

Conform deciziei instanţei de judecată, cei care doresc să renunţe la acţiunea din acest dosar, trebuie să depună la Înalta Curte de Casație şi Justiție, personal în instanţă la termenul din 09.06.2016 ora 9:00, la registratură sau prin poştă, o Cerere prin care să renunţe la judecată în acest dosar.

Depunerea Cererii la registratură sau prin poştă trebuie să se facă cu 5 zile înainte de termenul din 09.06.2016. La Cerere ataşaţi o copie după Cartea de Identitate pe care scrieţi „conform cu originalul”, vă treceţi numele şi semnătura.

Adresa poştală este : Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, strada Batiștei, nr.25, sector 2, cod poștal 020934, București.

Pentru a accesa modelul Cererii de renunţare la judecată apăsaţi aici.

Pentru a verifica dacă sunteţi în Dosarul nr. 730/2/2012 verificaţi tabelul cu membrii din acest dosar.

Pentru a accesa tabelul cu membrii din acest Dosar apăsaţi aici.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

11 APRILIE 2016

Reconvocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt reconvocaţi pentru data de 16.04.2016 ora 10:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), Restaurant “La Gil”.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2015;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2015;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2015;

4) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora și locul stabilit și să aducă ultimele decizii de pensionare emise în baza Legii nr. 83/2015 atât pentru ei, cât și pentru cei pe care îi reprezintă.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă și altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face, conform noilor cerinţe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conţinutul textului PROCURII apăsaţi aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAŢI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ŞI SĂ VOTEZE PENTRU ŞI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

18 MARTIE 2016

Convocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 09.04.2016 ora 10:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în București, Sectorul 1, B-dul Aerogării, nr. 21 (Zona de Nord – Băneasa), Restaurant “La Gil”.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2015;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2015;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2015;

4) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

5) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face, conform noilor cerinţe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conţinutul textului PROCURII apăsaţi aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAŢI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ŞI SĂ VOTEZE PENTRU ŞI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

18 februarie 2016

În atenția personalului aeronautic civil navigant din România

Întrunite în ședință comună, Comitetul Director ANAP și respectiv Consiliul Director ANAR, în data de 17.02.2016 au analizat activitatea prezentă cât și activitățile ce trebuie desfășurate în viitor pentru ca membrii celor două asociații să-și obțină și mențină drepturile câștigate pentru activitățile aeronautice prestate. În acest sens, având în vedere că cea mai mare parte dintre membrii celor două asociații și-au recâștigat drepturile confiscate abuziv de către vechiul regim, iar personalul aeronautic civil navigant activ va beneficia de pensii decente, în conformitate cu funcțiile exercitate la bordul aeronavelor civile din România, vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate și pragmatism și să contribuiți la menținerea activității celor două asociații profesioniste ANAP și ANAR. S-a dovedit că recâștigarea drepturilor confiscate abuziv de vechiul regim a depins în cea mai mare parte de contribuția comună a membrilor celor două asociații. Destrămarea lor nu reprezintă o soluție pentru viitor, ci întărirea celor două entități, considerate la nivelul superior ca fiind ,,ELITA ŢĂRII”. De aceea vă rugăm să participați la fondurile necesare funcționării asociațiilor ANAP și ANAR prin achitarea cotizațiilor restante, care sunt de fapt modice. Nu vă lăsați pradă propagandei iresponsabile a unor persoane, care acum când și-au recâștigat drepturile, pentru a nu-și achita cotizațiile, se folosesc de aberații, aserțiuni sau lipsă de bun simț. Știm că nu toate problemele au fost rezolvate, dar nu trebuie să cedăm, activitățile trebuie continuate. Numai uniți vom putea contracara eventuale decizii abuzive din partea anumitor instituții.

În prezent, membrii comitetelor desfășoară demersuri pentru corectarea anumitor nedreptăți ivite în interpretarea legislației în vigoare. Despre aceste aspecte veți fi informați în cadrul ședinței Adunării Generale, care va avea loc la o dată ulterioare, despre care veți fi anunțați în timp util.

La ședința Adunării Generale care va fi planificată în scurt timp, puteți veni cu idei noi, fezabile, poate sunteți de acord să ne bucurăm împreună prin organizarea unui bal al aviatorilor sau a altor activități recreative. Totul depinde numai de noi. Nu trebuie să dezamăgim prin comportament.

Începând cu data de 21 martie 2016 va fi publicată lista cu personalul navigant care, deși a intrat în posesia drepturilor recâștigate, nu și-a achitat cotizațiile restante. În acest sens, vă informăm că restanțele mari pot fi achitate și în rate la sediul din București, str. Carol Knappe, nr. 14, bloc A, parter, ap.1, sector 1 pentru plata cotizațiilor în numerar sau se poate plăti prin virament în contul ANAP: RO94 RNCB 0066 1158 6380 0001 deschis la BCR - sucursala Crângaşi.

 

Nu uitați că membrii comitetelor care au contribuit în mod decisiv prin prestația lor la recâștigarea drepturilor dumneavoastră nu au pretins nimic pentru activitățile prestate.

Cu stimă și considerație

Comitetul Director ANAP / Consiliul Director ANAR

————————————————————————————————————————————————-

26 iulie 2015

În atenţia membrilor asociaţiei care trebuie să obţină şi să depună la casa de pensii Comunicarea de la AACR privind angajatorul/angajatorii care vor emite Adeverinţa-tip pe baza căreia se calculează pensia de serviciu.

În situaţia în care nu se obţine Comunicarea de la AACR şi Adeverinţa-tip de la angajator în timp util pentru a putea fi depuse la casa de pensii până la data de 31 iulie 2015, este recomandat ca în data de 30 – 31 iulie 2015 să se depună la casa de pensii o Cerere (Adresă) în care va fi precizat faptul că atât Comunicarea cât şi Adeverinţa-tip vor fi depuse imediat ce vor fi obţinute de la instituţiile emitente, având în vedere că există un motiv întemeiat pentru această întârziere, şi anume, termenele foarte mari stabilite pentru emiterea acestora în Normele de aplicare a Legii nr. 83/2015.

Pentru a accesa această Cerere (Adresă), apăsaţi aici.

Ulterior, imediat ce se obţin aceste acte, este recomandat să fie depuse fără alte întârzieri la casa de pensii. Acesta acte vor fi depuse la casa de pensii ataşate la Cererea de completare a Cererii iniţiale postată pe acest site în data de 06 iulie 2015.

Pentru alte detalii sunaţi la tel: 0723 630 487.

Vă dorim succes.

————————————————————————————————————————————————-

12 iulie 2015

Unii membri ai asociaţiei doresc să renunţe la Cererea de acordare a pensiei de serviciu depusă iniţial şi înregistrată la casa de pensii în perioada 22.05.2015 – 01.07.2015, iar ulterior doresc să solicite din nou pensie de serviciu.

În acest sens vă comunicăm că se poate renunţa la această Cerere prin depunerea la casa de pensii a unei Cereri de revenire asupra cererii depuse iniţial prin care se renunţă la soluţionarea cererii iniţiale.

Pentru a accesa Cererea de revenire asupra Cererii de acordare a pensiei de serviciu depusă iniţial, apăsaţi aici.

Ulterior depunerii Cererii de revenire (atenţie: numai ulterior depunerii acesteia), se poate solicita din nou acordarea pensiei de serviciu prin depunerea la casa de pensii a tuturor documentelor necesare (Cererea de înscriere la pensia de serviciu însoţită de Adeverinţa-tip şi, după caz, Comunicarea de la AACR, ………) prevăzute de Lege şi Normele de aplicare a acesteia.

Pentru alte detalii sunaţi la tel: 0723 630 487.

Vă dorim succes.

————————————————————————————————————————————————-

06 iulie 2015

În atenţia membrilor asociaţiei care, anterior publicării Normelor Legii nr.83/2015 (în lunile mai sau iunie 2015), au depus iniţial la casa de pensii Cerere de acordare a pensiei de serviciu, fără a depune şi Adeverinţa-tip cu vechimea şi veniturile.

După finalizarea procedurii de obţinere a Adeverinţei-tip şi, după caz, a Comunicării de la AACR şi a altor documente necesare, acestea se vor depune la casa de pensii până la sfârşitul lunii iulie 2015.

Toate aceste documente vor fi depuse ataşat la o nouă Cerere care reprezintă completare la Cererea de acordare a pensiei de serviciu depusă iniţial şi înregistrată anterior publicării Normelor.

Pentru a accesa Cererea de completare a Cererii de acordare a pensiei de serviciu, apăsaţi aici.

Această nouă Cerere de completare a Cererii de acordare a pensiei de serviciu se va completa corespunzător cu datele cerute.

Atenţie: În titlul Cererii la rubrica „Completare la cererea înregistrată sub nr. ………………… din ……. / ……. / 2015 se va trece obligatoriu numărul şi data înregistrării Cererii de acordare a pensiei de serviciu depusă iniţial la casa de pensii anterior publicării Normelor Legii nr.83/2015. Această precizare face legătura cu Cererea de acordare a pensiei de serviciu depusă iniţial şi confirmă continuitatea acţiunii, astfel casele de pensii fiind obligate să acorde şi să plătească drepturile în raport de data înregistrării Cererii iniţiale.

Pentru alte detalii sunaţi la tel: 0723 630 487.

Vă dorim succes.

————————————————————————————————————————————————-

02 iulie 2015

Găsiţi ataşat, Legea nr. 83/2015 şi Normele metodologice nr. 816/1349 de aplicare a legii, în forma în care au publicate în Monitorul Oficial.

Pentru a accesa textul Legii apăsaţi aici.

Pentru a accesa textul Normelor de aplicare a legii apăsaţi aici.

Vă recomandăm să citiţi atât Legea cât şi Normele pentru a şti ce trebuie făcut.

În timp util, vom pune pe site şi modelul Cererii de completare a Cererii deja depuse la casele de pensii în lunile mai şi iunie.

Împreună cu Cererea de completare se va depune la casele de pensii şi Adeverinţa-tip cu vechimea şi veniturile, precum şi celelalte acte, după caz.

————————————————————————————————————————————————-

01 iulie 2015

Vă informăm că, în Monitorul Oficial de astăzi 01.07.2015, au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul nr. 816/1349 din 29.06.2015 al Ministrului Transporturilor şi Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Astfel se încheie o etapă lungă de acţiuni concrete şi sistematice, care în final au dus la redobândirea drepturilor cuvenite acestei categorii de personal şi care au fost confiscate abuziv de regimul politic de tristă amintire.

Începând de astăzi efectele legii se pot produce fără nicio restricţie.

Mulţumim tuturor celor care prin acţiunile lor benefice au contribuit la această realizare.

În timp util, vom continua să dăm informaţiile necesare astfel încât membrii asociaţiei să facă fiecare demersurile finale corecte pentru obţinerea drepturilor cuvenite.

În cursul zilei de mâine 02 iulie 2015, vom afişa textul Normelor publicate în Monitor, precum şi ce trebuie să facem în continuare în perioada imediat următoare.

————————————————————————————————————————————————-

12 IUNIE 2015

Reconvocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt reconvocaţi pentru data de 27.06.2015 ora 09:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr. 59.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2014;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2014;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2014;

4) – acţiunile întreprinse de asociaţie până în prezent în scopul redobândirii drepturilor de pensie ale membrilor asociaţiei;

5) – informare cu privire la etapele şi procedurile de aplicare a Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronavigant;

6) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către a membrii asociaţiei în scopul redobândirii pensiilor de serviciu, potrivit prevederilor Legii nr. 83/2015;

7) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze 0 altă persoană care va fi prezentă la şedinţă. Mandatarea se face, conform noilor cerinţe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conţinutul textului PROCURII apăsaţi aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAŢI PRIN PROCURĂ O ALTĂ PERSOANĂ SĂ VĂ REPREZINTE ŞI SĂ VOTEZE PENTRU ŞI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin

————————————————————————————————————————————————-

08 iunie 2015

În atenţia membrilor asociaţiei care vor solicita, de la compania TAROM, eliberarea Adeverinţei-tip cu vechimea şi media veniturilor necesare calculului pensiei de serviciu.

Se poate depune la compania TAROM o cerere în acest sens, la care se va ataşa toate documentele necesare emiterii Adeverinţei.

Pentru a accesa modelul Cererii de eliberare a Adeverinţei-tip apăsaţi aici

Cererea va fi completată cu toate datele necesare şi va fi depusă la companie împreună cu copii după documentele menţionate în aceasta.

Cererea împreună cu documentele solicitate se va depune la sediul Companiei TAROM, Direcţia Resurse Umane, în clădirea CORP F (fostul departament), etajul 2, cam. 202. În caz de nevoie, personalul de la Resurse Umane vă vor acorda asistenţă şi îndrumare în completarea şi depunerea cererilor.

Modelul Cererii poate fi utilizat şi de/către alţi angajatori care vor elibera Adeverinţe-tip, cu menţiunea că vor fi adresate angajatorului respectiv.

Precizare: Angajatorii vor putea elibera Adeverinţele-tip numai după publicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.83/2015 în monitorul Oficial.

————————————————————————————————————————————————-

27 mai 2015

În atenţia membrilor asociaţiei care sunt în Dosarul nr. 57988/3/2011, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în faza de recurs cu termen pe 16.06.2015, având ca obiect anularea Deciziilor de pensie emise în baza OUG nr.59/2011 şi repunerea în plată cu pensia de serviciu obţinută în baza Legii nr. 223/2007.

Având în vedere cele discutate la Adunarea Generală din 23.05.2015, privind dosarul mai sus menţionat, vă punem la dispoziţie modelul de Cerere de renunţare la judecată pentru cei care, prin decizie proprie, hotărăsc să renunţe la această acţiune.

Conform deciziei instanţei de judecată, cei care doresc să renunţe la acţiunea din acest dosar, trebuie să depună la Curtea de Apel Bucuresti, personal în instanţă la termenul din 16.06.2015 ora 830, la registratură sau prin poştă, o Cerere prin care să renunţe la judecată în acest dosar.

Depunerea Cererii la registratură sau prin poştă trebuie să se facă cu 5 zile înainte de termenul din 16.06.2015. La Cerere ataşaţi o copie după Cartea de Identitate pe care scrieţi „conform cu originalul”, vă treceţi numele şi semnatura.

Adresa poştală este : Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a, Splaiul Independenţei nr. 5, Sectorul 4, Bucureşti.

Pentru a accesa modelul Cererii de renunţare la judecată apăsaţi aici.

Pentru a verifica dacă sunteţi în Dosarul nr. 57988/3/2011 verificaţi tabelul cu membrii din acest dosar.

Pentru a accesa tabelul cu membrii din acest Dosar apăsaţi aici.

————————————————————————————————————————————————-

25 mai 2015

Model de CERERE de acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015

Având în vedere cele discutate şi stabilite la Adunarea Generală din 23 mai 2015, vă comunicăm faptul că Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 a intrat în vigoare şi îşi produce efectele începând cu data de 22 mai 2015.

Legea prevede că drepturile se acordă la solicitarea persoanei în cauză prin depunerea la casa de pensii de care aparţine o CERERE de acordare a pensiei de serviciu, iar drepturile de pensie se acordă începând cu luna următoare înregistrării CERERII.

Modelul CERERII va apărea în Normele metodologice de aplicare a Legii ce urmează a fi publicate în Monitorul Oficial.

Până la apariţia Normelor, cei care doresc sa obţină dreptul de pensie începând cu luna iunie 2015, poate depune la casa de pensii numai Cererea, urmând ca după apariţia Normelor să obţină de la angajator Adeverinţa cu vechimea şi veniturile, pe care o va depune şi pe aceasta la casa de pensii, în completarea Cererii.

Pentru a accesa modelul de CERERE apăsaţi aici.

Vă vom ţine la curent cu toate informaţiile necesare, în timp util, în funcţie de cum vor evolua lucrurile.

————————————————————————————————————————————————-

24 mai 2015

Informaţii suplimentare în completarea datelor din anunţul din 18 mai 2015 şi în raport de cele discutate în Adunarea Generală din 23 mai 2015, cu privire la Adresa/somaţie de restituire a sumelor încasate ca urmare a punerii în executare a Sentinţei Civile nr. 1480/2014 pronunţată de Tribunalul Prahova.

După depunerea la casa de pensii a adresei/cererii prin care se solicită anularea actelor cu pricina şi în situaţia emiterii Deciziilor de debit sau constatarea reţinerii unei sume de până la 1/3 din pensie, trebuie introdus în instanţă acţiune individuală de anulare a acestor imputări nelegale şi abuzive efectuate de către casele de pensii.

Aceste acţiuni individuale în instanţă, inclusiv procedurile prealabile, le puteţi face şi susţine singuri dacă ştiţi ce trebuie făcut şi apreciaţi că puteţi, iar dacă nu, atunci cu ajutorul unui avocat pe care îl alegeţi dumneavoastră.

Pentru situaţia în care nu aveţi niciun avocat, asociaţia a discutat în prealabil cu avocaţii care pot susţine asemenea acţiuni în instanţă şi vă comunicăm numele şi telefonul a doi avocaţi:

Mirela Ureche – tel: 0722 688 463

Silviu Şerban – tel: 0722 330 277

În caz de nevoie, vom continua să vă dăm informaţii despre acest subiect.

————————————————————————————————————————————————-

18 mai 2015

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP care au primit Adresă/somaţie de restituire a sumelor încasate ca urmare a punerii în executare a Sentinţei Civile nr. 1480/2014 pronunţată de Tribunalul Prahova.

Vă informăm că aceste Adrese/somaţii au fost emise cu încălcarea gravă a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 adoptate prin Ordinul nr. 2073/1623/2014.

Analizând dispoziţiile acestei Legi şi a Normelor sale metodologice rezultă clar că sumele încasate necuvenit de către pensionari, anterior datei de 01 octombrie 2014, sunt scutite de la plată (nu se restituie), indiferent din ce fel de pensii provin aceste sume (din pensii din sistemul public sau din pensii de serviciu) şi indiferent dacă au fost plătite ca urmare a unui calcul eronat al caselor de pensii sau au fost plătite ca urmare a punerii în executare a unei Sentinţe judecătoreşti.

Ca urmare a celor menţionate pe scurt şi în scopul aplicării juste a prevederilor legii mai sus menţionate, recomandăm persoanelor aflate în această situaţie, ca primă etapă în procedura de contestare a acestor Adrese/somaţii şi Deciziilor emise de casele de pensii, precum şi a Deciziilor de debit ce vor fi emise, să depună la casele de pensii emitente (personal la ghişeu sau prin poştă cu confirmare de primire) o adresă/cerere prin care se solicită anularea actelor emise până în prezent şi respectarea întocmai a dispoziţiilor Legii nr. 125/2014 şi a Normelor sale metodologice.

Pentru a accesa conţinutul textului adresei/cererii pe care o veţi completa corespunzător şi o veţi depune la casa de pensii, apăsaţi aici.

Conţinutul acestei adrese/cereri este un model cadru, ca atare poate fi completat cu date concrete, funcţie de situaţia personală în care se află fiecare.

După această primă etapă, în situaţia emiterii Deciziilor de debit de către casele de pensii, urmează alte etape (inclusiv acţiune în instanţă pentru anularea Deciziilor de debit), etape care vor fi prezentate în şedinţa Adunării Generale a asociaţiei din data de 23.05.2015.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin

————————————————————————————————————————————————-

08 MAI 2015

Convocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 23.05.2015 ora 09:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr. 59.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2014;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2014;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2014;

4) – acţiunile întreprinse de asociaţie până în prezent în scopul redobândirii drepturilor de pensie ale membrilor asociaţiei;

5) – informare cu privire la etapele şi procedurile de aplicare a Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronavigant;

6) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către a membrii asociaţiei în scopul redobândirii pensiilor de serviciu, potrivit prevederilor Legii nr. 83.2015;

7) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face, conform noilor cerinţe legale, numai prin „PROCURĂ NOTARIALĂ” dată în acest sens.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin PROCURĂ, pentru mai mult de 5 membrii.

Pentru a accesa conţinutul textului PROCURII apăsaţi aici.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ MANDATAŢI PRIN PROCURĂ UN ALT COLEG SĂ VĂ REPREZINTE ŞI SĂ VOTEZE PENTRU EI ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin

————————————————————————————————————————————————-

22.04.2015

Legea pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial Nr. 270 din 22 aprilie 2015 având numărul 83/2015.

Conform prevederilor Art.V al acestei legi, data intrării ei în vigoare este 22 mai 2015.

Până la această dată Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Muncii trebuie să emită Normele metodologice de aplicare a Legii.

După emiterea Normelor metodologice de aplicare a legii, angajatorii pot emite adeverinţe cu venituri.

Astfel, sunt şanse ca începând cu 01 iunie 2015 Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 să-şi producă efectele.

În funcţie de cum se vor desfăşura evenimentele, vom continua să vă dăm toate informaţiile utile.

————————————————————————————————————————————————-

20.04.2015

Vă informăm că, astăzi 20 aprilie 2015, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat Decretul Nr. 408 din 20 aprilie 2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.

În perioada imediat următoare Legea va fi trimisă la Monitorul Oficial pentru a fi publicată şi va intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

În această perioadă de 30 de zile Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Muncii trebuie să emită Normele metodologice de aplicare a Legii.

Pentru a accesa textul Legii în forma în care a fost adoptată de Parlament şi promulgată de Preşedinte – apăsaţi aici.

Vom continua să vă dăm toate informaţiile utile.

————————————————————————————————————————————————-

02.04.2015

Pentru informarea întregului personal aeronautic civil navigant profesionist, în urma Cererii de reexaminare a Preşedintelui, Propunerea legislativă Plx-612 a fost reaprobată de către Parlamentul României, în data de 01.04.2015, în aceeaşi formă în care a fost adoptată iniţial în septembrie 2014.

Proiectul, în forma finală aprobată, va fi retrimis Preşedintelui României pentru promulgare. După promulgare va fi trimis la Monitorul Oficial pentru publicare şi va intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

Sperăm ca lucrurile să se desfăşoare normal.

Vom continua să vă dăm toate informaţiile utile.

————————————————————————————————————————————————-

10.09.2014

Pentru informarea întregului personal aeronautic civil navigant profesionist, vă prezentăm ataşat Propunerea legislativă Plx-612, în forma finală, adoptată în Parlamentul României în data de 09.09.2014.

Pentru a accesa Propunerea legislativă în forma finală adoptată – apăsaţiaici.

Proiectul, în forma adoptată de Parlament, va merge la Preşedintele României pentru promulgare. După promulgare va fi trimis la Monitorul Oficial pentru publicare.

Sperăm ca lucrurile să se desfăşoare normal.

Vom continua să vă dăm toate informaţiile utile.

————————————————————————————————————————————————-

09.09.2014

În atenţia membrilor asociaţiei

Astăzi 09.09.2014, în plenul Camerei Deputaţilor a fost adoptată propunerea legislativă Plx-612 privind personalul navigant, în forma dată de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură.

Propunerea legislativă a fost adoptată cu o majoritate covârşitoare a deputaţilor prezenţi: 281 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 27 abţineri.

De îndată ce va fi posibil, vom prezenta textul final al legii în forma în care a fost votat în plenul Camerei Deputaţilor.

————————————————————————————————————————————————-

08.09.2014

Pentru informarea membrilor asociaţiei, vă prezentăm ataşat forma propunerii legislative Plx-612, aprobată prin Raport comun, de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor, în data de 08.09.2014.

Această propunere legislativă, fiind aprobată în plenul celor două Comisii, împreună cu raportul favorabil de admitere, va merge în plenul Camerei Deputaşilor pentru votul final.

Pentru a accesa proiectul în forma prezentată mai sus apăsaţi aici.

————————————————————————————————————————————————-

03.09.2014

Pentru informarea întregului personal aeronautic civil navigant profesionist, vă prezentăm ataşat propunerea legislativă plx-612 cu amendamentele depuse oficial la Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor, discutate în plenul acestei Comisii în data de 02.09.2014.

Această propunere legislativă, în forma aprobată în plenul Comisiei cu unanimitate de voturi, împreună cu raportul favorabil de admitere, va merge în Camera Deputaţilor pentru votul final.

Pentru a accesa proiectul cu amendamentele depuse şi discutate – apăsaţi aici.

————————————————————————————————————————————————-

18.06.2014

Pentru informarea întregului personal aeronautic civil navigant, vă prezentăm ataşat amendamentele propuse de Ministerul Muncii şi Casa Naţională de Pensii, depuse oficial la Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor, cu scopul de a se înlocui proiectul nostru de Lege privind reacordarea pensiilor de serviciu cu acordarea unei indemnizaţii.

Pentru a accesa proiectul cu amendamentele propuse – apăsaţi aici.

Vă rugăm să citiţi şi aceste amendamente pentru a se putea analiza situaţia creată, în şedinţa asociaţiei de sâmbăta 21.06.2014.

————————————————————————————————————————————————-

30 MAI 2014

Convocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 21.06.2014 ora 09:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr. 59.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2013;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2013;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2013;

4) – acţiunile întreprinse de asociaţie pînă în prezent în scopul apărării drepturilor de pensie legal obţinute ale membrilor asociaţiei;

5) – alegeri generale: alegerea Preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director;

6) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către asociaţie şi/sau de către membrii săi, în scopul redobândirii pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist;

7) – propuneri privind activităţile şi acţiunile asociaţiei pentru atingerea scopurilor pentru care aceasta a fost constituită;

8) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face conform Statutului ANAP prin completarea şi semnarea formularului tipizat MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT” şi ,,BULETIN de participare” care pot fi luate de pe site-ul asociaţiei în secţiunea ,,MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”. Acest mandat precum şi buletinul pot fi trimise la sediul asociaţiei sau pot fi înmânate persoanei mandatate pentru a le aduce direct la şedinţă.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”, pentru mai mult de 5 membrii.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ DELEGAŢI UN ALT COLEG SĂ VOTEZE ÎN LOCUL DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin

————————————————————————————————————————————————-

20 MARTIE 2013

Convocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 13.04.2013 ora 09:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr. 59.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2012;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2012;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2012;

4) – acţiunile întreprinse de asociaţie până în prezent în scopul apărării drepturilor de pensie legal obţinute ale membrilor asociaţiei;

5) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către asociaţie şi/sau de către membrii săi, în scopul redobândirii pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist;

6) – propuneri privind activităţile şi acţiunile asociaţiei pentru atingerea scopurilor pentru care aceasta a fost constituită;

7) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face conform Statutului ANAP prin completarea şi semnarea formularului tipizat „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT” şi ,,BULETIN de participare” care pot fi luate de pe site-ul asociaţiei în secţiunea ,,MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”. Acest mandat precum şi buletinul pot fi trimise la sediul asociaţiei sau pot fi înmânate persoanei mandatate pentru a le aduce direct la şedinţă.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”, pentru mai mult de 5 membrii.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ DELEGAŢI UN ALT COLEG SĂ VOTEZE ÎN LOCUL DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin.

————————————————————————————————————————————————-

PROGRAMUL DE LUCRU AL ASOCIAŢIEI

Luni – Vineri ; orele 10:00 – 14:00.

Rugăm toţi membrii asociației să respecte orele menţionate mai sus, întrucât restul orelor de program sunt alocate pentru alte activităţi strict necesare asociaţiei.

Vă mulţumim pentru înțelegere,

Conducerea

————————————————————————————————————————————————-

22 FEBRUARIE 2013

Cu tristeţe vă anunţăm că domnul pilot comandant TAROM pe TU-154 CONSTANTIN FLORESCU a plecat în ultimul zbor către stele.

Ceremonia va avea loc pe 23.02.2013 ora 12:00 în comuna PRUNARIU pe şoseaua Bucureşti-Alexandria.

Suntem alături de familia îndurerată.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

07 MAI 2012

În atenţia membrilor asociaţiei care au acţiuni în instanţa privind revizuirea punctajului, susţinute de domnul avocat Florin Costiniu.

Cine doreşte să îl contacteze pe domnul avocat Florin Costiniu (pentru orice problemă ce are legătura cu acţiunile în instanţă) poate să sune la tel: 0722.208.170 sau 0731.218.181.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

25 APRILIE 2012

Opţiune CEDO

Conform celor discutate în şedinţa adunării generale din data de 21.04.2012, fiecare membru al asociaţiei care se află în dosarele în care acţiunea în justiţie a fost respinsă definitiv şi irevocabil pe teritoriul României, trebuie să completeze cererea privind decizia sa de a continua acţiunea la CEDO prin asociaţie.

Această cerere trebuie completată şi depusă la asociaţie în cel mai scurt timp (cei care sunt în dosarul nr. 47428/3/2010 termenul de depunere este 10 mai 2012).

Pentru a intra în posesia cererii, în format word, apăsaţi aici, sau o puteţi lua de la sediul asociaţiei.

Pentru Comitetul Director

Preşedinte C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

04 APRILIE 2012

Convocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 21.04.2012 ora 09:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr. 59.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2011;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiară a asociaţiei desfăşurată în anul 2011;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2011;

4) – acţiunile întreprinse de asociaţie până în prezent în scopul apărării drepturilor de pensie legal obţinute ale membrilor asociaţiei;

5) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către asociaţie şi/sau de către membrii săi, în scopul redobândirii pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist;

6) – propuneri privind activităţile şi acţiunile asociaţiei pentru atingerea scopurilor pentru care aceasta a fost constituită, inclusiv ÎNTÂLNIREA CU AVOCAŢII pentru consultare şi informare referitor la stadiul proceselor;

7) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face conform Statutului ANAP prin completarea şi semnarea formularului tipizat „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT” şi ,,BULETIN” de participare care pot fi luate de pe site-ul asociaţiei în secţiunea ,,MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”. Acest mandat precum şi buletinul pot fi trimise la sediul asociaţiei sau pot fi înmânate persoanei mandatate pentru a le aduce direct la şedinţă.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”, pentru mai mult de 5 membrii.

ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ PARTICIPAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ SAU SĂ DELEGAŢI UN ALT COLEG SĂ VOTEZE ÎN LOCUL DUMNEAVOASTRĂ.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin.

————————————————————————————————————————————————-

25 octombrie 2011

Acţiuni în instanţă privind revizuirea punctajului mediu anual

Având în vedere decizia instanţei de disjungere a Dosarului nr. 63398/3/2010, privind revizuirea punctajului mediu anual pe baza căruia se plăteşte pensia actuală din sistemul public de pensii, va informăm următoarele:

– disjungerea se va face în alte dosare noi în care vom fi repartizaţi în număr de câte 5 persoane, pe sectoare şi pe avocaţi;

– până la termenul următor (11.11.2011) avocaţii trebuie să depună la dosar toate deciziile de pensie contestate, precum şi motivele şi argumentele pentru care aceste decizii nu sunt corect calculate;

– pentru a respecta termenul mai sus menţionat, toţi membrii anap care sunt în acest dosar sunt rugaţi, în timpul cel mai scurt, să ia legătura cu asociaţia pentru a obţine informaţii suplimentare în scopul finalizării acţiunilor necesare.

Vă reamintim că, pentru cei care nu au adus, este necesar şi obligatoriu să aduceţi, f.f.f. urgent, la asociaţie:

– toate deciziile de pensie emise începând cu august 2010 şi până în prezent, inclusiv decizia de revizuire emisă în baza OUG nr. 59 / 2011;

– procura nouă conform modelului ataşat la anunţul din 14 august 2011.

De asemenea, vă reamintim că după disjungerea dosarului (care, conform deciziei instanţei, se va face la termenul din data de 11.11.2011), fiecare persoană se va ocupa personal de dosar împreună cu avocatul (fără implicarea asociaţiei în administrarea dosarelor noi formate).

Comitetul Director

Preşedinte

C-tin Manolache.

————————————————————————————————————————————————-

14 august 2011

PROCURĂ SPECIALĂ

Având în vedere faptul că procura dată asociaţiei anul trecut de către toţi membrii este acoperitoare numai pentru contestarea Deciziilor de recalculare a pensiei emise în baza Legii nr. 119/2010, iar noile Decizii de revizuire sunt emise în baza unui nou act normativ distinct OUG nr. 59/2011, solicităm tuturor membrilor asociaţiei să facă o nouă PROCURĂ.

Această nouă PROCURĂ este strict necesară şi obligatorie în procedura de reprezentare în instanţă a membrilor de către asociaţie, atât la depunerea contestaţiilor acestor noi Decizii de revizuire cât şi ulterior pe toată perioada finalizării acestor acţiuni.

PROCURA trebuie făcută urgent şi adusă/trimisă la sediul ANAP în timpul cel mai scurt cu putinţă.

Menţionăm că sunt valabile procurile legalizate de oricare notar din România, iar pentru procurile făcute în afara României sunt valabile acelea făcute la ambasadele sau consulatele României.

Procurile făcute la alte notariate din afara Romîniei, în statele cu care Romania nu are convenţie în acest sens, trebuie să fie însoţite de APOSTILĂ şi trebuie să fie traduse în limba română dacă acestea sunt făcute în oricare altă limbă.

De asemenea, precizăm că este necesar să mergeţi la notar cu modelul de procură dat de asociaţie şi să precizaţi notarului că procura trebuie să fie identică cu modelul dat, fără a scoate sau a adăuga ceva din textul modelului dat de asociaţie. Modelul de procură prezentat de asociaţie este bine făcut şi conţine tot ce este necesar pentru a acoperi toate situaţiile din prezent şi oricare altă situaşie posibilă ulterior.

Pentru a intra în posesia modelului de procură în format pdf apăsaţi aici, în format word apăsaţi aici,

sau o puteţi lua de la sediul asociaţiei.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru promptitudinea cu care veţi răspunde acestei solicitări.

Pentru Comitetul Director,

Preşedinte C-tin Manolache.

————————————————————————————————————————————————-

08 august 2011

Important şi URGENT. Decizii de revizuire a pensiei.

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, privind revizuirea pensiilor, Casele de pensii vor emite, din oficiu, noi Decizii de revizuire a pensiei pentru fiecare persoană care a avut pensie de serviciu.

În urma analizei efectuată împreună cu avocaţii asociaţiei, luând în consideraţie situaţia nou creată prin emiterea acestei Ordonanţe de Urgentă şi efectele produse de către aceasta, se impune ca noile Decizii de revizuire să fie contestate în instanţă în sensul anulării lor şi revenirii la pensia de serviciu avută anterior.

Vă informăm că asociaţia a demarat toate acţiunile necesare în acest sens.

Costurile aferente acestor acţiuni, în conformitate cu Decizia Comitetului Director, vor fi suportate iniţial din fondurile asociaţiei, urmând ca ulterior, în momentul câştigării acestor acţiuni în instanţă, fiecare membru să contribuie cu cotă parte la aceste cheltuieli.

Pentru a putea depune în instanţă contestaţiile noilor Decizii de revizuire a pensiei, toţi membrii asociaţiei sunt rugaţi să aducă urgent la sediul asociaţiei copie după aceste Decizii şi după plicul primit cu data poştei. Data poştei de pe plic reprezintă data comunicării Deciziei şi perioada de contestare este determinată de această dată.

Este important să fie luat în calcul urgenţa solicitării aducerii acestor copii după noile Decizii şi după plicul cu data poştei. Perioada de contestare a noilor Decizii este limitată la 30 de zile. În interiorul acestei perioade trebuie totul pregătit. Asociaţia are nevoie de ultimele 4-5 zile din această perioadă pentru a introduce toate Deciziile în acţiune.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru promptitudinea cu care veţi răspunde acestei solicitări.

Pentru Comitetul Director,

Preşedinte C-tin Manolache.

————————————————————————————————————————————————-

12 Iulie 2011

Referitor la aplicarea Ordonanţei de Urgentă nr. 59/2011, publicată în M.Of. în 30.06.2011, privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 care a avut ca obiect recalcularea pensiilor de serviciu, vă comunicăm următoarele:

Casele de pensii sunt obligate să revizuiască, din oficiu, punctajul mediu anual care determină cuantumul pensiei actuale, pe baza documentelor existente la dosarul fiecăruia.

Drept urmare, persoanele care au depus deja la dosar adeverinţe cu venituri şi adeverinţe cu grupele de muncă pentru toată perioada lucrată înainte de data de 01.04.2001, nu este nevoie să depună nicio cerere în acest sens la casele de pensii. Aceste case de pensii vor emite noi Decizii de revizuire pe baza documentelor aflate în dosar.

Persoanele care nu au depus adeverinţe cu venituri şi adeverinţe cu grupele de muncă pentru toată perioada lucrată înainte de data de 01.04.2001 sunt rugate să depună până la data de 19.07.2011, la casa de pensii unde are dosarul, o Cerere în acest sens, la care să ataşeze adeverinţele care nu au fost depuse la dosar.

Pentru a accesa textul Cererii apăsaţi aici.

Alte acţiuni care trebuie şi pot fi întreprinse, atât de către asociaţie cât şi de către membrii săi, vor fi comunicate la timpul potrivit.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

07 Iulie 2011

Informaţii cu privire la situaţia acţiunilor în justiţie iniţiate de asociaţie.

Comitetul Director al ANAP a luat hotărârea de a pune pe SITE la dispoziţia membrilor asociaţiei informaţii privind situaţia la zi a acţiunilor în justişie, iniţiate de către Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari.

Pentru a accesa pagina cu aceste informaţii apăsaţi aici.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

01 Iulie 2011

Vă anunţăm că Guvernul României a emis Ordonanţa de Urgentă nr. 59/2011 privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 care a avut ca obiect recalcularea pensiilor de serviciu.

Pentru a accesa textul acestei Ordonanţe apăsaţi aici.

Asociaţia prin avocaţii săi va analiza efectele acestei Ordonanţe şi vă vom comunica concluziile acestora, precum şi acţiunile care sunt necesare şi pot fi întreprinse.

Comitetul Director

————————————————————————————————————————————————-

12 MAI 2011

Convocare pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei

În atenţia tuturor membrilor asociaţiilor ANAR şi ANAP

Conform deciziei Comitetului Director, membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 28.05.2011 ora 09:00 să participe la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr. 59.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată în cursul anului 2010;

2) – raportul Comisiei de Cenzori a ANAP, privind activitatea financiara a asociaţiei desfăşurată în anul 2010;

3) – aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune a persoanelor implicate în gestionarea fondurilor asociaţiei, pentru anul 2010;

4) – acţiunile întreprinse de asociaţie până în prezent în scopul apărării drepturilor de pensie legal obşinute ale membrilor asociaţiei;

5) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către asociaţie şi/sau de către membrii săi, în scopul redobândirii pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist;

6) – propuneri privind activităţile şi acţiunile asociaţiei pentru atingerea scopurilor pentru care aceasta a fost constituită inclusiv INTANLIREA CU AVOCATII pentru informare referitor la stadiul proceselor.

7) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaşiei să fie prezenţi la această Adunare Generală ordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaşi să mandateze pe un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face conform Statutului ANAP prin completarea şi semnarea formularului tipizat „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT” si ,, BULETIN ” de participare care pot fi luate de pe site-ul asociaţiei in sectiunea ,, MANDAT DE REPREZENTARE SI VOT”. Acest mandat precum si buletinul pot fi trimise la sediul asociaţiei sau pot fi înmânate persoanei mandatate pentru al aduce direct la şedinţă.

Reamintim că, în conformitate cu STATUTUL ANAP, un membru nu poate reprezenta şi vota, prin „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT”, pentru mai mult de 5 membrii.

ESTE IMPERIOS NECESAR SA PARTICIPATI LA ADUNAREA GENERALA SAU SA DELEGATI UN ALT COLEG SA VOTEZE IN LOCUL DUMNEAVOASTRA.

Va amintim ca in conformitate cu Statutul Asociatiei daca nu sunt prezenti jumatate plus unul din membrii Asociatiei, Adunarea generala va fi reprogramata si la urmatoarea Adunare generala se vor lua hotarari cu jumatate plus unul din totalul membrilor prezenti.

 

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră.

Preşedintele asociaţiei,

Manolache C-tin.

————————————————————————————————————————————————-

28 Martie 2011

Ultimul termen posibil

Vă informăm că termenul de 25.03.2011 pentru achitarea a sumei de 700 lei (menţionat în anunţul din 20.03.2011) a fost prelungit, ca ultim termen, până la data de 08 aprilie 2011.

Situaţia membrilor cuprinşi în acţiunea în instanţă cu privire la revizuirea punctajului mediu anual va fi finalizată până la această dată şi va fi depusă în instanţă în completarea acţiunii iniţiale. După depunerea în instanţă a completării acţiunii nu se mai pot face alte adăugiri.

Persoanele care până la această ultimă dată nu vor comunica asociaţiei decizia luată şi nu vor achita suma respectivă, vor fi considerate ca făcând parte din categoria celor care nu doresc să intre în această acţiune.

Vă mulţumim,

Pentru Comitetul Director

Vicepreşedinte Ovidiu Corneanu

————————————————————————————————————————————————-

21 Martie 2011

Petiţii ale membrilor asociaţiei adresate unor instituţii internaţionale europene.

Vă comunicăm că printre acţiunile care pot fi utile eforturilor noastre de a ne recâştiga drepturile legal dobândite şi luate abuziv prin Legea nr. 119/2010 este şi acţiunea de a adresa Petiţii către instituţiile internaţionale europene.

în acest sens rugăm persoanele care doresc să trimită asemenea Petiţii să comunice această intenţie Liderului grupei din care face parte. Persoana în cauză va fi îndrumată şi ajutată cu tot ce este necesar în această acţiune.

Cu cât sunt mai multe Petiţii cu atât este mai bine, întrucât instituţiile respective vor constata faptul că sunt mulţi cetăţeni afectaţi de această Lege abuzivă care încalcă drepturile fundamentale europene ale cetăţenilor şi prin această situaţie creată există o mare problemă socială la nivelul Statului Român – stat membru al Uniunii Europene cu obligaţii asumate din momentul aderării.

Sperăm să existe câteva sute de semnatari ai acestor Petiţii din rândul membrilor asociaţiei noastre.

Pentru Comitetul Director

Vicepreşedinte Ovidiu Corneanu

————————————————————————————————————————————————-

20 Martie 2011

Etapa a treia a acţiunii cu privire la revizuirea punctajului mediu.

Această ultimă etapă reprezintă introducerea şi finalizarea acţiunilor în instanţă cu scopul de a obliga Casele de Pensii să calculeze corect pensia din sistemul public de pensii prin revizuirea punctajului mediu anual pe baza căruia se determină această pensie.

Informăm toţi membrii asociaţiei, care doresc să continue, prin asociaţie, acţiunea de revizuire a punctajului mediu anual pa baza căruia se determină cuantumul pensiei actuale, că până la data de 25 martie 2011 trebuie să achite la asociaţie suma de 700 lei reprezentând cheltuielile iniţiale privind această acţiune.

Această sumă este acoperitoare până la obţinerea unei Hotărâri în instanţa de fond (fără recurs) şi numai dacă procesul iniţial (în grup) nu se va disjunge. În situaţia disjungerii dosarului în alte procese costurile vor creşte cu 450 lei pentru fiecare persoană aflată în proces, plătibili la data disjungerii (probabil în sept.- oct. 2011).

Stabilirea persoanelor care vor fi cuprinse în această acţiune este determinată de achitarea sumei iniţiale de 700 lei, acţiune care trebuie finalizată până la data de 25 martie 2011. Aşadar, cine nu plăteşte această sumă până la data menţionată se consideră că nu doreşte revizuirea punctajului mediu anual şi nu va fi cuprins în această acţiune.

Pentru persoanele care nu au făcut încă expertiză, anunţăm că pot achita suma iniţială de 700 lei şi pot intra în această acţiune, urmând ca ulterior să se finalizeze şi acest aspect.

Pentru alte informaţii contactaţi Liderul grupei din care dvs. faceţi parte.

De asemenea, în situaţia în care hotărârea dvs. este de a nu intra în această acţiune iniţiată de asociaţie privind revizuirea punctajului mediu anual, vă rugăm să comunicaţi această hotărâre Liderului grupei din care faceţi parte.

Pentru operativitatea cu care veţi răspunde acestei solicitări Comitetul Director vă mulţumeşte anticipat.

Vicepreşedinte Ovidiu Corneanu

————————————————————————————————————————————————-

19 Martie 2011

Repartizarea pe grupe a membrilor asociaţiei şi Liderii acestor grupe.

Pentru o administrare mai bună a activităţilor asociaţiei şi pentru a asigura o informare mai rapidă şi completă a membrilor asociaţiei, toţi membrii au fost repartizaţi pe 9 grupe, fiecare grupă având un număr aproximativ egal de membrii şi un Lider al grupei.

Ori de câte ori va fi nevoie, fiecare Lider va contacta membrii din grupa sa pentru a le comunica informaţii importante şi necesare (care nu sunt sau nu pot fi postate în timp util pe SITE) sau pentru a le solicita să facă orice este nevoie pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor propuse ale asociaţiei.

În acest sens, fiecare membru al asociaţiei este rugat să contacteze Liderul grupei din care face parte pentru a obţine informaţiile de care are nevoie.

Cele 9 grupe au fost stabilite după numele de familie, în ordine alfabetică, astfel:

Grupa 1 – cuprinde membrii asociaşiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între numele Abraham şi Cinteză.

Lider:

dl. Canache Iulian

telefon de contact: (+4) 0745.031.162

e-mail: dorina.michiu@yahoo.ca

Grupa 2 – cuprinde membrii asociaţiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între Cinteză şi Dumitrescu Marina.

Lider:

dl. Gherghel Bogdan-Eugen

telefon de contact: (+4) 0727.955.346

e-mail: eugen_bogdan@yahoo.com

Grupa 3 – cuprinde membrii asociaţiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între Dumitrescu Marina şi Ilfoveanu.

Lider:

dl. Popovici Mircea

telefon de contact: (+4) 0744.321.347

e-mail: oana18_popovici@yahoo.com

Grupa 4 – cuprinde membrii asociaţiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între Ilfoveanu şi Mirică.

Lider:

d-na. Oţel Maria

telefon de contact: (+4) 0728.258.742

e-mail: ghiorghiprisacaru@gmail.com

Grupa 5 – cuprinde membrii asociaţiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între Mirică şi Pop.

Lider:

dl. Ţarălungă Daniel

telefon de contact: (+4) 0723.640.072

e-mail: lilibeth5095@yahoo.com

Grupa 6 – cuprinde membrii asociaţiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între Popa şi Ştefănel.

Lider:

dl. Panait Gabriel

telefon de contact: (+4) 0723.362.855

e-mail: gabriel_panait@yahoo.com

Grupa 7 – cuprinde membrii asociaţiei cu domiciliul în Bucureşti al cărui nume de familie este cuprins, în ordine alfabetică, între Ştefănel şi Zorileanu, precum şi toţi membrii cu domiciliul în străinătate.

Lider:

dl. Jujatu Constantin

telefon de contact: (+4) 0723.449.082

e-mail: jujub707@yahoo.com

Grupa 8 – cuprinde toţi membrii asociaţiei cu domiciliul în judeţul Ilfov.

Lider:

dl. Draica Eduard-Petre

telefon de contact: (+4) 0745.751.751

e-mail: dan.draica@gmail.com

Grupa 9 – cuprinde toţi membrii asociaţiei cu domiciliul în toate celelalte judeţe (fără judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti).

Lideri:

- dl. Corneanu Ovidiu

telefon de contact: (+4) 0722.254.807

e-mail: corneanu.ovidiu@gmail.com

şi

- dl. Mahu Virgil

telefon de contact: (+4) 0726.282.952

e-mail: virgilmahu@yahoo.com

În speranta că va exista o colaborare bună între fiecare Lider şi membrii grupei respective, considerăm că prin această reorganizare va exista o legătură directă şi permanentă între membrii şi asociaţie, astfel încât să existe o informare completă şi rapidă a membrilor şi implicit o funcţionare normală a asociaţiei.

Comitetul Director

Preşedinte C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

18 Martie 2011

Solicitare privind implicarea în strângere de fonduri.

Având în vedere cuantumul mic al cotizaţiilor membrilor asociaţiei aplicat la nivelul scăzut al pensiilor actuale, vă informăm că suma totală care rezultă din acestea este sub limita minimă care poate asigura o funcţionare normală atât a Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor din Romania cât şi a Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari.

Din acest motiv Consiliul Director ANAR şi Comitetul Director ANAP caută soluşii pentru a îmbunătăţii situaţia financiară a celor două asociaşii.

Una din variantele alternative şi posibile este obţinerea de fonduri din oricare din următoarele surse:

– prin redirecţionarea de către persoane fizice a unui procent de 2% din impozitul anual pe venit datorat, prin completarea de către aceste persoane a unei Cererii în acest sens (formularul 230);

– prin Contracte de sponsorizare încheiate cu persoane juridice cu sume în limita a 3 la mie din cifra de afaceri şi maxim 20% din impozitul pe profit datorat;

– prin Contracte de sponsorizare încheiate cu persoane fizice autorizate cu sume în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform legii.

– prin orice fel de donaţii de la persoane fizice sau persoane juridice.

Conducerea ANAP solicită sprijinul tuturor membrilor asociaţiei pentru:

– a strânge de la persoane fizice cât mai multe Cereri privind destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe venit al acestora, sumă care poate fi direcţionată către ANAR prin voinţa acestor persoane.

– a încheia Contracte de sponsorizare cu firme-persoane juridice care realizează profit, sumă ce poate fi obţinută prin voinţa patronatului/administratorului firmei;

– a încheia Contracte de sponsorizare cu persoane fizice autorizate care realizează profit, sumă ce poate fi obţinută prin voinţa acestei persoane.

Pentru a vedea oportunitatea şi legalitatea acestor acşiuni, vă prezentăm un scurt extras din Legea nr. 571/2003 actualizată în 2011.

PERSOANE JURIDICE

Art. 21 alin. (4) lit. p) – Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări ….., scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulative următoarele condiţii:

1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

PERSOANE FIZICE

Art. 84 alin. (2) – Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (P.F.A.)

Art. 48 alin. (5) lit. a) – Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 48 alin. (6);

Art. 48 alin. (6) – Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm aportul dumneavoastră în calitate de membri ai asociaţiei în sensul implicării în această acţiune cu scopul de a reuşi să strângem fondurile necesare.

Pentru persoanele fizice care vor să direcţioneze 2% din impozitul anual pe venit datorat este suficient ca acestea să completeze şi să semneze, în două exemplare originale, formularul 230 reprezentând „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” şi să facă în asa fel încât această Cerere să ajungă la sediul asociaţiei.

Această Cerere poate fi completată de orice persoană fizică indiferent de profesie, calificare sau de angajatorul unde îşi are locul de muncă şi de unde obţine venituri salariale sau venituri asimilate salariilor pentru care datorează impozit.

Pentru informaşii suplimentare îl puteţi contacta pe dl. Mahu Virgil, în calitate de persoană desemnată de asociaţie cu atribuţii şi răspunderi privind această acţiune, la telefon: (+4) 0722.345.324 sau e-mail: virgilmahu@yahoo.com

Pentru a descărca „Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” apăsaţi aici.

Vă mulţumim,

Comitetul Director

Preşedinte C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

17 Martie 2011

Modalităţi de plată a cotizațiilor, contribuţiilor şi a altor datorii către asociaţie.

Comunicăm tuturor membrilor asociaţiei faptul că pot achita cotizaţiile, contribuţiile şi oricare alte datorii către asociaţie prin cele două modalităţi de plată:

plată în numerar la asociaţie pentru care primeşte chitanţă;

plată prin virament, ordin de plată sau în contul depunere în contul asociaţiei în contul:

Cod IBAN: RO94 RNCB 0066 1158 6380 0001 deschis la BCR – sucursala Crângaşi.

Plata în numerar se poate face direct la sediul ANAP sau prin posta română, prin mandat poștal, pe numele secretarei asociaţiei, astfel:

Destinatar: Dumitrescu Doina

La Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari

Adresa: Bucureşti, str. Carol Knappe, nr. 14, bloc A, parter, ap .1, sector 1.

Cod poștal: 011507

Oficiul poștal nr. 2.

Plata direct în contul asociaţiei se poate face de la orice bancă (recomandăm oricare din filialele BCR) şi vă rugăm să întrebaţi la banca unde faceţi plata care este comisionul pentru depunere în cont şi plătiţi şi acest comision în aşa fel încât în contul asociaţiei să intre în întregime suma necesară.

De asemenea, menţionăm că al doilea cont al asociaţiei având Codul IBAN:

RO46 BRDE 445S V167 3173 4450 deschis la BRD GSG – agenţia Henri Coandă,

este un cont cu destinaţie specială care este, a fost şi va fi în continuare valabil numai pentru depunerea procentului de 19% menţionat în anunţul din data de 22 septembrie 2010. În acest cont nu depuneţi nicio altă sumă în afara celei rezultate din aplicarea acestui procent de 19%.

Respectaţi aceste cerinţe şi vă rugăm să nu încurcaţi conturile.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

Secretar General

Mihai Chibici

————————————————————————————————————————————————-

16 Martie 2011

în atenţia membrilor restanţieri.

Solicităm tuturor membrilor restanţieri să recitească anuntul din data de 02 ianuarie 2011 şi, de asemenea, le reamintim acestora că au obligaţia de a-şi achita datoria faţă de asociaţie privind cotizaţia şi toate celelalte contribuţii şi plăţi, în timpul cel mai scurt posibil.

Conform prevederilor din Statutul ANAP, orice membru al asociaţiei care nu-şi achită la timp cotizaşia şi toate celelalte contribuţii şi datorii faţă de asociaţie îşi pierde calitatea de membru ANAP, suportând toate consecinţele ce decurg din aceasta.

De asemenea, rugăm membrii care nu şi-au luat chitanţele cu toate sumele plătite în numerar către asociaţie, să vină la sediul ANAP pentru a intra în posesia acestora.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

Secretar General

Mihai Chibici

————————————————————————————————————————————————-

15 Martie 2011

Important şi permanent. Urgent Decizii de pensii.

Toţi membrii asociaţiei sunt rugaţi să aducă urgent la sediul ANAP copie după toate Deciziile de pensie care au fost emise ulterior primei Decizii de recalculare a pensiei emise în baza Legii nr.119/2010.

Vă anunţăm că toate Deciziile de recalculare a pensiei emise începând cu luna august 2010 şi până în prezent trebuie să fie depuse de către asociaţie în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată.

La sediul asociaţiei există, depus iniţial de către toţi membrii, prima Decizie de recalculare a pensiei (emisă în luna august sau septembrie 2010). Eventualele Decizii emise ulterior (a doua, a treia, …….) nu au mai fost depuse la asociaţie.

În situaţia în care asociaţia nu are toate Deciziile emise (inclusiv ultima Decizie), pentru a fi depune în dosarele din instanţă în scopul anulării lor, acestea nu vor fi anulate prin Hotărârea instanţei şi vor fi valide în continuare.

În acelaşi scop, în cazul în care Casele de Pensii vă vor emite în perioada următoare orice Decizie nouă de recalculare a pensiei trebuie să aduceţi imediat la sediul asociaţiei o copie după respectiva Decizie.

Pentru Comitetul Director

Vicepreşedinte Ovidiu Corneanu

————————————————————————————————————————————————-

03 Ianuarie 2011

În atenţia membrilor asociaşiei.

Persoanele care au depus la casa de pensii Cerere privind revizuirea punctajului mediu anual, sunt rugate să se prezente la asociaţie până la data de 20.01.2011, cu documentele menţionate în anunţul din 15 noiembrie 2010, în vederea efectuării expertizei extrajudiciare de specialitate necesară continuării acestei acţiuni.

Având în vedere acţiunea în instanţă, introdusă de asociaţie în data de 30.12.2010 în numele membrilor care doresc să-şi recalculeze punctajul mediu anual, vă rugăm să respectaţi termenele stabilite pentru a putea pregăti şi completa dosarul depus în instanţă.

Comitetul Director

Preşedinte

C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

02 Ianuarie 2011

În atenţia membrilor asociaţiei.

Toţi membrii asociaţiei sunt rugaţi să-şi plătească la zi cotizaţia şi toate celelalte contribuţii restante pe anul 2010. Aceste obligaţii financiare vă rugăm să le achitaţi până la 31.01.2011.

Trebuie să înţelegem cu toţii că asociaţia pentru a putea funcţiona, are nevoie şi de fondurile strânse din aceste contribuţii.

De asemenea, membrii care sunt restanţieri riscă să fie excluşi din asociaţie prin nerespectarea obligaţiilor fiecăruia şi nu vor mai putea participa în procese alături de asociaţie.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Comitetul Director

Preşedinte

C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

22 Decembrie 2010

ANUNȚ IMPORTANT

În atenţia tuturor membrilor asociaţiei.

Vă informăm că în data de 20.12.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege care va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2011 (în proiectul iniţial al acestei legi era prevăzut că va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial).

Imediat, a doua zi, în data de 21.12.2010, conducerea asociaţiei împreună cu avocaţii, au analizat implicaţiile prevederilor acestei legi în acţiunile noastre privind revizuirea punctajului mediu anual care stă la baza calculului cuantumului pensiei, în sensul recalculării corecte a acestora. În prezent aceste acţiuni se află în desfăşurare în faza de efectuare a verificărilor prin expertize extrajudiciare.

Conform prevederilor acestei legi, Cererile de revizuire a punctajului mediu anual înregistrate la casele de pensii pană la data intrării acesteia în vigoare (data de 01.01.2011), vor fi soluţionate în baza legilor în vigoare până la această dată.

Condiţiile determinării punctajului mediu anual prevăzute în noua lege sunt mai dezavantajoase decât cele din legea actuală.

Avînd în vedere prevederile acestei noi Legi nr.263/2010, precum şi termenul foarte scurt până la data aplicării acesteia, rugăm fiecare membru al asociaţiei care consideră că punctajul sau mediu anual nu este corect să depună de urgenţă, la casa de pensii unde se află dosarul, o Cerere de revizuire a punctajului mediu anual.

Această Cerere, care constituie şi procedura prealabilă obligatorie prevăzută de lege trebuie depusă la casa de pensii pînă la data de 31.12.2010.

Modalităţile prin care Cererea poate fi depusă sunt:

– direct la casa de pensii, cu număr de înregistrare;

– prin poşta, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Numărul de înregistrare obţinut de la casa de pensii, precum şi, după caz, documentele primite de la poştă se păstrează fiind necesare pentru a face dovada îndeplinirii procedurii prealabile.

Ataşăm în continuare modelul Cererii care, repetăm, trebuie depusă la casa de pensii direct sau prin recomandată, având data de înregistrare sau data poştei anterior datei de 31.12.2010.

La această Cerere vă rugăm să atașați copie după talonul de pensie și copie după B.I./C.I.

Vă mulţumim pentru înţelegerea situaţiei nou create şi sperăm că fiecare dintre noi se va conforma şi va respecta termenul scurt pe care îl avem la dispozişie.

Comitetul Director

Preşedinte

C-tin Manolache

Pentru a descarca Cererea către CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI apăsați AICI

Pentru a descarca Cererea către CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII apăsați AICI

————————————————————————————————————————————————-

13 Decembrie 2010

Pe 09.12.2010 a avut loc şedinţa Comitetului Director ANAP.

Persedintele ANAP a făcut o informare despre stadiul demersurilor în justiţie ale Asociaţiei pentru atacarea HG 737 şi pentru anularea deciziilor de micşorare a pensiilor stabilite prin legea 223.

Procesul de la Iaşi cu acţiunea respinsă de CA Iaşi are termen de recurs la ÎCCJ pe data de 12 Ianuarie 2011

Procesul de la Bucureşti cu acţiunea respinsă de CA Bucureşti are termen de recurs la ÎCCJ pe data de 06 Ianuarie 2011.

Procesele care vizează anularea deciziilor de micşorare a pensiilor au termene pe 10 Ianuarie;31 Ianuarie şi 7 Februarie 2011.Unele complete de judecată au dat noi termene de judecată pentru că unii dintre noi şi-au mutat dosarul de la o casă de pensii la altă fără să anunţe Asociaţia ,dând astfel motive de întârziere paratilor.

Comitetul Director ANAP roagă toţi membrii implicaţi în proces să ia legătura cu Asociaţia înainte de a face orice demersuri către casele de pensii de care aparţin pentru a nu cauza noi întârzieri în derularea proceselor în care sunt parte prin ANAP.

Deasemenea cine doreşte să ştie cu exactitate numărul dosarului sau, data la care este procesul, apărătorul, completul de judecată, etc, poate suna la Asociaţie şi va obţine aceste informaţii în nume personal.

Nu uitaţi că Asociaţia a semnat un contract de confidenţialitate destul de sever cu apărătorii pentru unele date.

Este deasemenea pe punctul de finalizare acţiunea ANAP la CJ Luxemburg care vizează încălcare de către Statul Român a depturilor omului şi a Tratatului de Aderare la UE prin aplicarea HG 737 şi a Legii 119.

Pentru expertizele contabile extrajudiciare ce vor stă la baza acţiunii de revizuire a punctajului mediu anual, membrii ANAP sunt rugaţi să procedeze aşa cum scrie mai jos în postarea preşedintelui din data de 15 Noiembrie 2010 despre etapa a doua a calcurarii corecte a punctajului total şi a puntajului mediu anual.

După depunerea dosarului în mod direct şi personal la un expert, calculul va ajunge la Asociaţie care va găsi momentul oportun să treacă la etapa a treia a recalcularii punctajului.Vă amintim să nu uitaţi că această acşiune este extrem de importantă , va dura ceva timp şi de aceea sunteţi rugaţi să vizitaţi Asociaţia sau să sunaşi pentru a completa acţiunea.

S-a hotărât cuantumul cotizaţiei pe care membrii ANAP trebuie să le plătească în anul 2011 pentru ambele asociaţii ANAR şi ANAP. Acest cuantum este de 0,5% din pensile recalculate(suma brută incrisa pe talon).De exemplu dacă un membru are 2000 Ron, va plăti o cotizaţie lunară de 10 Ron.Membrii sunt rugaţi să achite în avans pe cel puţin 6 luni pentru a uşura munca contabilă şi scriptică făcută benevol şi neretribuit de casier şi alţi membri care se implică în problemele Asociaţiei.Vă rog să înţelegeţi că este un volum de muncă imens şi de mare responsalilitate nu nunmai cu chitanţele a peste 1000 de membri.

Dacă doriti să obţineţi orice alte informaţii va rugăm să sunaţi la Asociaţie.

Pentru Comitetul Director,

Admin.

————————————————————————————————————————————————-

15 noiembrie 2010

Etapa a doua a acţiunii cu privire la revizuirea punctajului mediu anual.

Această etapă cuprinde calculul corect al punctajului total şi punctajului mediu anual, pentru fiecare membru al asociaţiei care este interesat.

Aceste calcule vor fi efectuate de către experţi judiciari autorizaţi în acest sens şi recunoscuţi de instantele judecătoreşti.

Pentru efectuarea corectă şi completă a acestor calcule va comunicăm actele necesare în copie xerox, cu care trebuie să veniţi la sediul asociaţiei:

1) – Carte de identitate/Buletin de identitate;

2) – Carnet de Muncă;

3) – Livret militar, dacă nu este înscrisă perioada stagiului militar în Carnetul de Muncă;

4) – Act de studii superioare, la zi (diplomă sau adeverinţă);

5) – Adeverință cu veniturile lunare care să conțină salariile, indemnizațiile orelor de zbor, sporuri, adaosuri şi oricare alte venituri suplimentare (obținută de la toți angajatorii la care a fost angajată persoana în cauză, pentru perioadele lucrate pană la data de 31.03.2001);

6) – Adeverinţă privitoare la grupele de muncă (obținută de la toți angajatorii, pentru toate perioadele lucrate la aceștia);

7) – Oricare alte documente pe care le consideraţi necesare în calcului pensiei din sistemul public de pensii;

8 ) – Prima Decizie de pensie;

9 ) – Ultima Decizie de pensie emisă în baza Legii nr.119/2010;

10) – Adeverinţă cu stagiu de cotizare pentru perioada lucrată după data de 01.04.2001 (obţinută de la casa de pensii unde se află dosarul de pensie al fiecăruia).

Cu aceste documente se va merge la experţii judiciari care vor efectua expertizele contabile extrajudiciare ce vor sta la baza acţiunii de revizuire a punctajului mediu anual, astfel putându-se trece în etapa a treia a acestei acţiuni.

Vă mulţumesc

Preşedinte

C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

SEDIUL ANAP DIN BANEASA A FOST SHIMBAT

Noul sediul ANAP se afla la urmatoarea adresa :

Strada CAROL KNAPPE, nr.14, Bl.A, Parter, Ap 1, Sector 1, Bucuresti

Telefon fix: 0212 240 044

Telefon mobil: 0730 086 858 / 0730 086 859

E-mail: asociatia.anap.2010@gmail.com

————————————————————————————————————————————————-

08 octombrie 2010

Prima etapă a acţiunii cu privire la revizuirea punctajului mediu anual.

Toţi membrii asociaţiei care consideră sau apreciază că punctajul mediu anual din Decizia sa de pensie nu este corect calculat sunt rugate să comunice asociaţiei, prin adresă scrisă sau prin e-mail, următorul mesaj:

Către Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari

Subsemnatul ……………………………………………. cu domiciliul în …………………………………………………, având CNP ………………………………. şi Decizia de pensie nr. …………… /………………… emisă de Casa de pensii …………………………………………….., consider că punctajul mediu anual, menţionat în decizia mea de pensie, nu este corect calculat.

Doresc o verificare a modului de calcul al acestui punctaj şi solicit sprijin din partea asociaţiei în demararea şi finalizarea acţiunilor necesare revizuirii punctajului, în sensul recalculării corecte a acestuia.

Rugăm ca aceste mesaje să fie trimise către asociaţie până la data de 15.10.2010, pentru a fi analizate şi centralizate, astfel putându-se trece la etapa a doua a acestei acţiuni.

Pentru persoanele care nu trimit acest mesaj, asociaţia va considera că punctajul mediu anual al acestora este corect calculat şi nu va iniţia nicio acţiune în numele lor.

PENTRU A DESCARCA CEREREA CATRE ASOCIATIE IN FORMAT PDF APASATI AICI .

Vă mulţumesc,

Preşedinte

C-tin Manolache

————————————————————————————————————————————————-

07 octombrie 2010

Informaţii pentru membrii asociaţiei

Cu privire la acţiunile pe care asociaţia noastră le poate face, în scopul contracarării efectelor aplicări Legii nr. 119/2010 cu privire la recalcularea pensiilor de serviciu, vă informăm că asociaţia a stabilit trei etape de acţiune:

I. Introducerea unor acţiuni în justiţie privind suspendarea şi anularea H.G. nr.737/2010 pe motiv de nelegalitate şi neconstituţionalitate.

Aceste acţiuni pe fond sunt în derulare la Curtea de Apel Iaşi şi, respectiv, la Curtea de apel Bucureşti, recursul acestora urmând a fi făcute la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Referitor la aceste acţiuni vom reveni cu detalii în perioada următoare.

II. Introducerea unor acşiuni în justiţie (trei acţiuni) privind suspendarea şi anularea Deciziilor de recalculare a pensiilor, urmare a aplicării Legii nr. 119/2010.

Aceste acţiuni sunt demarate şi, pentru faza de fond, sunt depuse la Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, recursul acestora urmând a fi făcute la Curtea de Apel Bucureşti.

Primele termene pentru aceste trei acţiuni depuse la instanţă sunt:

- dosar nr. 47028/3/2010 – termen 01.11.2010 – completul 21 – ora 12,30;

- dosar nr. 47043/3/2010 – termen 22.11.2010 – completul 22 – ora 12,30;

- dosar nr. 47428/3/2010 – termen 07.02.2011 – completul 22 – ora 12,30.

Referitor la aceste acţiuni vom reveni cu detalii în perioada următoare.

III. Demararea acţiunilor şi procedurilor necesare cu privire la revizuirea modului de calcul al punctajului mediu anual care determină valoarea pensiei din sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000.

Pentru aceste acţiuni nu este obligatoriu să se depună contestaşie la instanţele judecătoreşti în termen de maxim 45 de zile de la data comunicării Deciziei de recalculare a pensiei. Pentru revizuirea punctajului mediu anual sunt şi alte proceduri şi căi de atac posibile, care duc la acelaşi rezultat de recalculare şi stabilire corectă a acestui punctaj.

Aceste acţiuni de revizuire vor fi efectuate prin anumite proceduri şi la un anumit moment ales a fi cel mai potrivit, astfel încât să nu fie afectate acţiunile prioritare menţionate la punctul II. Procedura şi momentul ales sunt stabilite de către asociaţie pe etape şi vor fi comunicate membrilor în timp util.

Comitet

————————————————————————————————————————————————-

22 septembrie 2010

Procentul necesar, discutat în şedinţa Adunării Generale extraordinară din data de 19.09.2010,

este 19 %.

Nu uitaţi că procentajul trebuie calculat din suma cea mai mare înscrisă pe talonul de pensie pe Legea 223,( adică BRUTUL) şi nu uitaţi să plătiţi şi comisionul bancar de transfer în cazul când este necesar.

Suma rezultată va fi depusă la asociaţie numai în contul special al acesteia, menţionat mai jos, deschis numai în acest scop. Vă rugăm să nu depuneţi nicio altă sumă în acest cont.

Beneficiar: Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari

Cod IBAN: RO46 BRDE 445S V167 3173 4450

Banca: BRD GSG Agenţia Henri Coandă

Vă rugăm să solicitaţi băncii ca la rubrica „detaliile depunerii ” să fie menşionat numele şi codul numeric personal al persoanei-membru al asociaţiei în numele căruia se face depunerea şi faptul că suma depusă reprezintă cheltuieli judiciare.

Conducerea Asociaţiei.

————————————————————————————————————————————————-

20 septembrie 2010

Pentru a descărca Procura în format PDF apăsaţi: aici

Pentru a descărca Procura în format DOC apăsaţi: aici

Doamnelor şi domnilor membri ANAP,

Această Procură trebuie să fie autentificată la un notar autorizat în cel mai scurt timp şi transmisă Asociației în două exemplare originale, până cel târziu vineri 24.09.2010.

În situația în care unii dintre membrii ANAP nu pot aduce, în termenul stabilit, Procura în două exemplare originale la sediul Asociației, sunt rugaţi să trimită o copie pe adresa de e-mail a Asociației, urmând să faceți toate eforturile ca originalele să fie transmise pe calea cea mai rapidă.

Cat de repede se va putea, va fi postat pe această pagină şi contul special al Asociației în care trebuie virat procentul din pensia de serviciu discutat la sedința Adunării Generale din 19.09.2010.

Conducerea Asociaţiei.

————————————————————————————————————————————————-

Informaţie importantă pentru membrii asociaţiei

În baza procurii legalizate la notariat, prin care a-ţi mandatat asociaţia pentru a face toate demersurile necesare cu privire la Deciziile de recalculare a pensiilor emise în baza Legii nr. 119/2010, vă informăm că asociaţia (în numele tuturor membrilor săi şi în numele fiecăruia) va iniţia toate demersurile necesare şi va demara şi finaliza toate acţiunile ce se impun. Aceste acţiuni privesc atat legalitatea noilor Decizii emise cât şi revizuirea/recalcularea punctajului mediu anual. Toate acţiunile către casele de pensii, instanţele judecătoreşti şi alte instituşii interne şi internaţionale vor fi demarate prin procedurile şi căile de atac cele mai oportune şi la momentul potrivit.

Drept urmare, pentru a nu îngreuna acţiunile iniţiate de asociaţie şi pentru a nu reduce sau elimina şansele de a ne atinge scopurilor propuse, vă rugăm să nu iniţiaţi nicio acţiune în acest sens. Toate acţiunile le va face asociaţia în numele şi pentru toţi membrii săi.

În situaţia în care un membru al asociaţiei a demarat orice acţiune către casa de pensii sau în instanţele judecătoreşti, aveţi obligaţia să anunţaţi asociaţia în cel mai scurt timp (prin e-mail sau prin adresă scrisă).

În situaţia în care intenţionaţi să demaraţi orice acţiune către casa de pensii sau în instanţele judecătoreşti, puteţi să o faceţi numai după ce anuntaţi şi discutaţi cu conducerea asociaţiei privind oportunitatea acelei acţiuni şi numai dacă prin acţiunea pe care intenţionaţi să o demaraţi nu se aduce prejudicii membrilor asociaţiei.

Va multumesc,

Preşedintele asociaţiei

Manolache C-tin

————————————————————————————————————————————————-

4 septembrie 2010

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Membrii Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari sunt convocaţi pentru data de 19.09.2010 ora 10,00 să participe la Adunarea Generală extraordinară a asociaţiei.

Şedinţa Adunării Generale extraordinară va avea loc în amfiteatrul BPA aflat la parterul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Mărăşti, nr.59.

Harta, apasati aici.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) – prezentarea activităţii asociaţiei desfăşurată până în prezent;

2) – prezentarea situaţiei reale cu privire la pensiile personalului aeronautic civil navigant profesionist;

3) – acţiunile întreprinse de asociaţie până în prezent în scopul apărării drepturilor de pensie legal obţinute ale membrilor asociaţiei;

4) – acţiunile care trebuie şi pot fi întreprinse în continuare de către asociaţie şi/sau de către membrii săi, în scopul contracarării efectelor Legii nr.119/2010 cu privire la recalcularea (anularea) pensiilor de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist;

5) – întrebări din partea membrilor cu privire la activitatea asociaţiei şi acţiunile de contracarare a efectelor Legii nr.119/2010, precum şi răspunsurile la aceste întrebări date de către conducerea asociaşiei;

6) – propuneri privind activităţile şi acţiunile asociaţiei pentru atingerea scopurilor pentru care aceasta a fost constituită;

7) – diverse.

Comitetul Director solicită tuturor membrilor asociaţiei să fie prezenţi la această Adunare Generală extraordinară la data, ora şi locul stabilit.

De asemenea, membrii asociaţiei care accesează site-ul nostru sunt rugaţi să sprijine asociaţia şi să anunţe această şedinţă şi altor colegi pe care îi pot contacta, astfel încât să reuşim să fim prezenţi cât mai mulţi membri.

Membrii asociaţiei care, din motive obiective, nu pot participa la şedinţa Adunării Generale sunt rugaţi să mandateze pe un alt membru care va fi prezent la şedinţă. Mandatarea se face conform Statutului prin completarea şi semnarea formularului tipizat „MANDAT DE REPREZENTARE ŞI VOT” care poate fi luat de pe site la fel ca şi „ADEZIUNEA” pentru înscriere. Acest mandat poate fi trimis la sediul asociaţiei sau poate fi înmânat persoanei mandatate pentru al aduce direct la şedinţă.

Pană la data 19.09.2010 membrii asociaţiei sunt rugaţi să nu depună nicio acţiune în instanţă de contestare a noii Decizii de recalculare a pensiei. În cadrul Adunării Generale vor fi prezentate toate informaţiile cu privire la modul cum trebuie acţionat şi procedurile care trebuie să fie respectate.

Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari

Preşedinte

Manolache C-tin

————————————————————————————————————————————————-