Hotărâre privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu .
Cititi mai jos :

HG 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Hotararea nr. 737/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 29 iulie 2010
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Prezenta hotarare a Guvernului are ca obiect de reglementare stabilirea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
Art. 2
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pensiile de serviciu, stabilite in baza legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand-se algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si respectand metodologia din prezenta hotarare.
Art. 3
(1) In cazul persoanelor carora la data stabilirii pensiei de serviciu li s-a determinat si punctajul mediu anual in sistemul public, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul procesului de recalculare li se atribuie acel punctaj mediu anual si cuantumul pensiei din sistemul public corespunzator acestuia.
(2) Pensiile de serviciu care, potrivit legii speciale in baza carora au fost stabilite, au regimul unei pensii anticipate sau anticipate partiale si pentru care, la data stabilirii acestora, li s-a calculat punctajul mediu anual in sistemul public, devin pensii pentru limita de varsta si se recalculeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea diminuarii, dupa caz, precum si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.
Art. 4
(1) In situatia persoanelor carora, la data stabilirii pensiei de serviciu, nu li s-a calculat punctajul mediu anual in sistemul public intrucat nu erau indeplinite conditiile de varsta si/sau de stagiu de cotizare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, recalcularea se efectueaza considerandu-se a fi indeplinite aceste conditii.
(2) In cazul pensiilor de serviciu prevazute la alin. (1) se determina punctajul mediu anual, in sistemul public, corespunzator categoriei de pensie stabilita in baza legii cu caracter special.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) pensiile de serviciu anticipate care devin pensii pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 119/2010, si pentru care se determina punctajul mediu anual corespunzator pensiei pentru limita de varsta.
Art. 5
(1) Recalcularea pensiilor de serviciu, prin determinarea punctajului mediu anual in sistemul public, se face pe baza documentelor existente in dosarele de pensii.
(2) La determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza:
a) stagiul complet de cotizare, in functie de data nasterii, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 —
Varstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare in functie de data nasterii — la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) stagiile de cotizare prevazute la art. 43 sau, dupa caz, la art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) stagiile totale de cotizare necesare prevazute in anexele nr. 4 si 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 44 din aceasta lege.
(3) In cazul in care la stabilirea pensiei de serviciu s-au avut in vedere perioade realizate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public, punctajul mediu anual se determina tinand cont de prevederile art. 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La determinarea punctajului mediu anual se valorifica numai perioadele realizate pana la data stabilirii sau, dupa caz, a recalcularii pensiei de serviciu in baza legii speciale.
Art. 6
(1) La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite doar in baza unor legi speciale, si pentru care nu s-a determinat punctajul mediu anual in sistemul public, nefiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul potential se determina cu respectarea prevederilor art. 59 sau art. 60 din aceeasi lege.
(2) In cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decat jumatate din stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, prevazut in tabelul nr. 3 din cuprinsul art. 57 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.
(3) Stagiul potential rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 la Normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul pensiilor prevazute la alin. (1), data ivirii invaliditatii este cea prevazuta in decizia medicala initiala de incadrare in grad de invaliditate.
(5) Perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, numai in baza legii cu caracter special, si careia nu i s-a determinat punctajul mediu anual in sistemul public, nefiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in intelesul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege.
Art. 7
Pensiile de urmas prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 se recalculeaza, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de varsta, recalculata in baza prevederilor prezentei hotarari;
b) pensia de invaliditate gradul I, recalculata in baza prevederilor prezentei hotarari, in cazul in care, la data decesului, sustinatorul era beneficiarul unei pensii de invaliditate de orice grad;
c) pensia de invaliditate gradul I, stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, considerandu-se indeplinite conditiile de acordare ale acestei categorii de pensie, in cazul pensiilor de urmas stabilite conform prevederilor art. 68 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
Drepturile de pensie de serviciu recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 si ale prezentei hotarari se acorda pe baza deciziei de recalculare emise de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla beneficiarii pensiilor de serviciu.
Art. 9
(1) Potrivit dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 119/2010, prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensii de serviciu se stabilesc incepand cu data intrarii in vigoare a legii.
(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), casele teritoriale de pensii emit atat decizia de pensie de serviciu stabilita in baza legii speciale, cat si decizia de recalculare a acesteia.
(3) Decizia prin care se stabileste pensia de serviciu nu produce efecte sub aspectul acordarii cuantumului pensiei rezultat din aplicarea prevederilor legii speciale.
(4) Cuantumul pensiei rezultat in urma recalcularii este cel care se acorda si se plateste beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10
Modelul deciziei de recalculare se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
Art. 11
Pensiile de serviciu care au facut obiectul unor cauze solutionate prin hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata vor avea regimul juridic stabilit de Legea nr. 119/2010 si de prezenta hotarare.
Art. 12
Pensiile recalculate conform prevederilor Legii nr. 119/2010, precum si in baza prezentei hotarari devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale carei reglementari le sunt aplicabile.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial
Poate fi de interes si:
Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut spe
Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Lege nr. 119/2010
Lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar – Proiect 27 mai 2010
Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Proiect 27 mai 2010
Legea 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale. Lege nr. 49/2010
Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Ordin nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar in vederea recalcularii pensiei
HG nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001. Ho
Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009
Decizie nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi
Hg nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari
Lege nr. 209/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Ordin nr. 97/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat
Legea nr. 113/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea nr. 39/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Evolutia valorii punctului de pensie in perioada aprilie 2001 octombrie 2008
Decizie nr. 82/2009 referitoare la admiterea exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al c
OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu. Ordonanta de urgenta nr. 230/2008
OUG nr. 209/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Lege nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
Legislatia pensiilor
C.H. BECK

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:

Admin.

35 thoughts on “Monitorul Oficial

 1. HG nr. 737/2010
  Privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

  Publicat in Monitorul Oficial 528 din 29 iulie 2010

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
  Art. 1. – Prezenta hotarare a Guvernului are ca obiect de reglementare stabilirea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
  Art. 2. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pensiile de serviciu, stabilite in baza legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand-se algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si respectand metodologia din prezenta hotarare.
  Art. 3. -
  (1) In cazul persoanelor carora la data stabilirii pensiei de serviciu li s-a determinat si punctajul mediu anual in sistemul public, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul procesului de recalculare li se atribuie acel punctaj mediu anual si cuantumul pensiei din sistemul public corespunzator acestuia.
  (2) Pensiile de serviciu care, potrivit legii speciale in baza carora au fost stabilite, au regimul unei pensii anticipate sau anticipate partiale si pentru care, la data stabilirii acestora, li s-a calculat punctajul mediu anual in sistemul public, devin pensii pentru limita de varsta si se recalculeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea diminuarii, dupa caz, precum si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.
  Art. 4. -
  (1) In situatia persoanelor carora, la data stabilirii pensiei de serviciu, nu li s-a calculat punctajul mediu anual in sistemul public intrucat nu erau indeplinite conditiile de varsta si/sau de stagiu de cotizare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, recalcularea se efectueaza considerandu-se a fi indeplinite aceste conditii.
  (2) In cazul pensiilor de serviciu prevazute la alin. (1) se determina punctajul mediu anual, in sistemul public, corespunzator categoriei de pensie stabilita in baza legii cu caracter special.
  (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) pensiile de serviciu anticipate care devin pensii pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 119/2010, si pentru care se determina punctajul mediu anual corespunzator pensiei pentru limita de varsta.
  Art. 5. -
  (1) Recalcularea pensiilor de serviciu, prin determinarea punctajului mediu anual in sistemul public, se face pe baza documentelor existente in dosarele de pensii.
  (2) La determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza:
  a) stagiul complet de cotizare, in functie de data nasterii, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 – Varstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare in functie de data nasterii – la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) stagiile de cotizare prevazute la art. 43 sau, dupa caz, la art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) stagiile totale de cotizare necesare prevazute in anexele nr. 4 si 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 44 din aceasta lege.
  (3) In cazul in care la stabilirea pensiei de serviciu s-au avut in vedere perioade realizate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public, punctajul mediu anual se determina tinand cont de prevederile art. 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) La determinarea punctajului mediu anual se valorifica numai perioadele realizate pana la data stabilirii sau, dupa caz, a recalcularii pensiei de serviciu in baza legii speciale.
  Art. 6. -
  (1) La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite doar in baza unor legi speciale, si pentru care nu s-a determinat punctajul mediu anual in sistemul public, nefiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul potential se determina cu respectarea prevederilor art. 59 sau art. 60 din aceeasi lege.
  (2) In cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decat jumatate din stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, prevazut in tabelul nr. 3 din cuprinsul art. 57 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.
  (3) Stagiul potential rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 la Normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) In cazul pensiilor prevazute la alin. (1), data ivirii invaliditatii este cea prevazuta in decizia medicala initiala de incadrare in grad de invaliditate.
  (5) Perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, numai in baza legii cu caracter special, si careia nu i s-a determinat punctajul mediu anual in sistemul public, nefiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in intelesul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege.
  Art. 7. – Pensiile de urmas prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 se recalculeaza, dupa caz, din:
  a) pensia pentru limita de varsta, recalculata in baza prevederilor prezentei hotarari;
  b) pensia de invaliditate gradul I, recalculata in baza prevederilor prezentei hotarari, in cazul in care, la data decesului, sustinatorul era beneficiarul unei pensii de invaliditate de orice grad;
  c) pensia de invaliditate gradul I, stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, considerandu-se indeplinite conditiile de acordare ale acestei categorii de pensie, in cazul pensiilor de urmas stabilite conform prevederilor art. 68 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 8. – Drepturile de pensie de serviciu recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 si ale prezentei hotarari se acorda pe baza deciziei de recalculare emise de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla beneficiarii pensiilor de serviciu.
  Art. 9. -
  (1) Potrivit dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 119/2010, prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensii de serviciu se stabilesc incepand cu data intrarii in vigoare a legii.
  (2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), casele teritoriale de pensii emit atat decizia de pensie de serviciu stabilita in baza legii speciale, cat si decizia de recalculare a acesteia.
  (3) Decizia prin care se stabileste pensia de serviciu nu produce efecte sub aspectul acordarii cuantumului pensiei rezultat din aplicarea prevederilor legii speciale.
  (4) Cuantumul pensiei rezultat in urma recalcularii este cel care se acorda si se plateste beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 10. – Modelul deciziei de recalculare se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
  Art. 11. – Pensiile de serviciu care au facut obiectul unor cauze solutionate prin hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata vor avea regimul juridic stabilit de Legea nr. 119/2010 si de prezenta hotarare.
  Art. 12. – Pensiile recalculate conform prevederilor Legii nr. 119/2010, precum si in baza prezentei hotarari devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale carei reglementari le sunt aplicabile.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC

  Contrasemneaza:
  —————
  Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
  Mihai Constantin Seitan
  Ministrul finantelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

  1. nu semneaza ministrii care au responsabilitati : ministrul transporturilor= Legea 223/2007 este STATUTUL PERSONALULUI NAVIGANT , nu Lege speciala de pensii nesimtite- a fost desfiintat STATUTUL?
   A SE VEDEA 735/28.07.2010- PENTRU MILITARI SI CEILALTI TOTI RESPONSABILII AU SEMNAT….

 2. Stimati colegi
  Odata cu primirea “noilor” decizii au inceput sa apara si multe semne de intrebare privind modul de calcul a punctajului.
  Nimeni nu intelege cum un aviator cu 20-30 de ani de zbor poate avea mai mica pensia decat un portar sau o femeie de serviciu
  Am tot cautat pe internet si am gasit doua hotarari judecatoresti din care una a Inaltei Curti de Casatie care se aplica celor care au iesit la pensie inainte de 01.04.2001 si care au cel putin 20 de ani in grupa I sau 25 in grupa II de munca
  Este o explicatie de ce la unii se imparte total punctaj la 20 si la altii nu.
  In speranta ca aceste informatii pot fi de folos,reproduc mai jos pe cea din Dambovita care face referire si la cea a ICCJ

   
   
   -
   

  Tip speta:
  Sentinţă civilă
  Instanta:
  Domenii:
  Pensii
  Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 20 ani in grupa I de munca si s-au pensionat anterior datei de 1.04.2001
  Pentru pensiile deschise înainte de aparitia Legii nr. 19/2000, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este echivalent cu vechimea în munca necesara pentru deschiderea dreptului la pensie, prevazuta de Legea nr. 3/1977 (sentinta civila nr. 859/2.04.2009 pronuntata de Tribunalul Dâmbovita – Sectia Civila în dosarul nr. 837/120/2009).
  Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 837/120/24.02.2009 petentul DF a chemat in judecata pe intimata Casa Judeteana de Pensii Dâmbovita, solicitând instantei sa fie obligata intimata la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei pentru limita de vârsta, conform dispozitiilor OUG nr. 4/2005, în care la stabilirea punctajului mediu anual sa fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de 01.12.2005.
  Motivând cererea, a aratat ca este pensionat pentru limita de vârsta în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1977, ca fiind o pensie stabilita anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 pensia sa a intrat în procesul de recalculare, însa în mod eronat intimata a utilizat în buletinul de calcul un stagiu de cotizare de 30 de ani si nu de 20 de ani fata de împrejurarea ca a lucrat în grupa I de munca 28 de ani, 4 luni si 3 zile.
  În drept si-a întemeiat cererea pe prevederile Legii nr. 19/2000 modificata, ale Legii nr.3/1977, HG nr. 1550/2004 si OUG nr. 4/2005.
  A depus la dosar în copie: decizia de pensionare nr. 220256/2000 emisa de intimata, actul de identitate, carnet de munca, practica judiciara.
  Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca potrivit HG nr. 1550/2004 privind recalcularea pensiilor, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual îl reprezinta vechimea integrala în munca prevazuta de legislatia în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie, ca în situatia pensiilor pentru limita de vârsta stabilite în perioada 1.07.1977-31.03.2001, inclusiv, stagiul complet de cotizare ce se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual este de 25 ani pentru femei si 30 de ani pentru barbati potrivit Normelor Tehnice nr. 5388/16.11.2004 emise în aplicarea prevederilor HG .nr. 1550/2004.
  S-a anexat copie de pe decizia nr.220256/06.07.2000 si practica judiciara.
  În sedinta publica din data de 02.04.2009 contestatorul a depus concluzii scrise prin care precizeaza ca solicita recalcularea pensiei pentru limita de vârsta, în care la stabilirea punctajului mediu anual sa fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de 24.02.2006, precum si obligarea intimatei la plata diferentelor de pensie rezultate in urma recalcularii.
  Examinând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:
  Reclamantul este pensionat pentru limita de vârsta conform deciziei nr. 220256/06.07.2000, astfel încât, in conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 4/005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, pensia sa, fiind stabilita în baza legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, intra in procesul de recalculare în conditiile prevazute de aceasta ordonanta de urgenta.
  Recalcularea se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, astfel cum se arata in art. 2 din aceeasi ordonanta de urgenta, iar în art. 4 se mentioneaza ca „determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000”.
  Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 3 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1550/2004 „Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977”.
  Desi, în art. 8 din Legea nr. 3/1977 aplicabila contestatorului deoarece dreptul sau la pensie s-a nascut sub imperiul acestei legi, se arata ca barbatii care au o vechime în munca de minim 30 ani au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de vârsta, aceste dispozitii legale constituind regula, în art. 14 se prevede ca persoanele care au lucrat cel putin 20 ani în locuri care se încadreaza în grupa I de munca, la stabilirea pensiei se ia in calcul pentru fiecare an lucrat câte un an si sase luni, însemnând ca legiuitorul a urmarit reducerea vârstei de pensionare a salariatilor care au lucrat în grupele de munca I.
  Din coroborarea textelor art. 2 alin. 3 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1550/2004 cu cele ale art. 14 din Legea nr. 4/1977 rezulta ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este echivalent cu vechimea în munca necesara pentru deschiderea dreptului la pensie.
  Aceleasi aspecte sunt retinute si prin decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 40 din data de 22 septembrie 2008, nepublicata, prin care s-a stabilit ca dispozitiile art. 77 alin. 2 raportat la art. 43 alin. 1 si 2 din Legea 19/2000 se interpreteaza în sensul ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si care si-au desfasurat activitatea în grupe speciale de munca este cel reglementat de art. 14 din Legea nr.3/1977.
  Aplicând dispozitiile legale în speta, tribunalul retine ca reclamantul a lucrat în grupa I de munca o perioada de 28 de ani, 4 luni si 3 zile, astfel încât stagiul complet de cotizare ce trebuie luat in calcul la determinarea punctajului mediu anual este de 20 ani.
  Pe cale de consecinta si fata de aceste considerente tribunalul urmeaza a admite cererea contestatorului si a obliga intimata sa recalculeze pensia pentru limita de vârsta a petentului, având în vedere un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de 24.02.2006, urmând a obliga intimata si la plata diferentelor de pensie astfel rezultate.
  Vazând si dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, instanta urmeaza a admite solicitarea petentului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata, constând in suma de 300 lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitantei nr. 56/01.04.2009.

 3. OK
  Este cazul dumnealui.
  In cazul celor scosi prin legea 89/2004?
  Problema mea este ca, neavind de ce (pensia se calcula prin procent din salariu si era mai mare ca cea prin punctaj), nu am citit niciodata deciziile (doua la Buc. si una la Sibiu) de pensionare. Acum, ca a devenit important, am ramas mut ce enormitati contin.
  1. Lipsa perioadei de studii.
  2. Vechimea de calcul a duratei contributiei diferita.
  3. Sint 3(trei) durate diferite la aceeasi rubrica, Gr.I de ex.
  4. Sint 3(trei) punctaje diferite, in scadere, evident.
  Etc., etc., etc….
  Desi actele erau aceleasi, si evident, si datele de calcul la dispozitie.
  Care-va-sa-zica, in afara de problema generala, eu si probabil si altii, mai avem de pus la punct si aceste ciudatenii care au devenit hotaritoare a sumei pensiei.
  Intrebare:
  “CE-I DE FACUT”
  Lenin: “Opere Complete” Vol…
  By the way: Lulu Axenia, Mitica Oprisiu, Mioara si cu mine, sintem si dincolo de munti, cine si mai ales cum ne poate ajuta la Sibiu?

 4. Deocamdata pana nu se limpezesc apele cu 223 am inteles ca trebuie doar sa ne documentam.
  Va sugerez sa cereti de la Casa Judeteana de Pensii Buletinul de Calcul privind evaluarea pensiei unde sunt date concrete pentru fiecare luna de contributie
  Nu strica sa le studiati, s-ar putea sa aveti multe surprize

 5. Punctaj Suplimentar pentru sporul de vechime in grupele I si II de munca conform OU 100/2008
  * Acordarea acestui spor se face incepand cu 1 octombrie 2008 pentru pensionarii care ies la pensie dupa aceasta data.
  Pentru pensionarii iesiti la pensie anterior lui 1 octombrie 2008 acest spor se acorda esalonat in decursul unui an in 4 etape astfel :
  • Octombrie 2008 pentru pensionarii iesiti la pensie pana in anul 1990 inclusiv.
  • Februarie 2009 pentru pensionarii iesiti la pensie intre anii 1991 si 1996 inclusiv.
  • Iunie 2009 pentru pensionarii iesiti la pensie intre anii 1997 si 31 martie 2001.
  • Octombrie 2009 pentru pensionarii iesiti la pensie intre anii 1 aprilie 2001 si 30 septembrie 2008.

 6. And gentlemen were not indifferent to conform to any legal requirement … so talk about what system?
  All the best!

  1. Daca trebuie sa zic ceva anume, ziceti copii, eu zic:
   - Mortule. Eu nu stiu engleza asta zi in rromanes.

  1. First, the dead do not speak… in other news, I do not know if it is fashionable “rromanes” on those lands. English should know that only you were a pilot … if not, has enough time to learn.
   Sincerely,
   capt. I.H

 7. E moarta-n cotet si…..si voua va arde de ghidusii,bravos natiune!
  Mai bine spuneti de unde sa incepem,aaaa…stiu ,cu inceputul,dar unde incepe inceputul?
  Asta e ca aia,ce a fost intai oul sau gaina ,cea mai mare dilema a omenirii…
  Astept provincia

 8. acum doua luni am depus la tribunal actiune in legatura cu punctajul.am obtinut termen pe 26 mai anul viitor.

  1. Puteti formula o cerere catre presedinte prin care solicitati un termen mai apropiat. Motivati cererea aratand urgenta, prin faptul ca sunteti deja afectat material.

 9. Termenele sant foarte lungi.Sant multe greseli in deciziile de pensionare.Decizia trebuia sa fie oglinda muncii noastre.Si?

 10. Buna seara d.le AdySex,
  cam departe Sibiul,dar mai bine mai tarziu decat niciodata,e bun Sibiul tocmai am cumparat pt. pachetul copiilor.
  Ce mai faceti voi,am inteles eu bine sunteti doi ,daca e asa transmitei ,te rog ,Mioarei ca o pup.
  Pt. dl.Preda Il-18,(sa stii ca n-am uitat cand m-ai pus sa cumpar coacaze rosii la Hamburg din misia aia amarata de 20,40 DMW)am vb. ieri cu o av.si spunea ca pt.procesele care se pornesc acum se fixeaza termene mai mici si am mai inteles ca pt. a solutiona problemele care sunt in decizii ar trebui pornite mai multe procese ,pe fiecare problema, pt. a se solutiona mai repede,indiferent dece se va hotari cu 223 este imperios necesar sa facem ordine cu ac.decizie de pensie,sa nu mai aiba impresia toti neavenitii ca traim din mila lor.In primul rand noua ne platesc pensiile zburatorii nu astia de taie frunze la caini, cum se auto denumeau?…nu merita sa le acordam prea multa atentie pt. ca sunt mici,mici ,foarte mici .

  1. 1. Dispoziţiile Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor care prevăd recalcularea pensiilor de serviciu contravin şi prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora “legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.
   În acest sens, prin Decizia nr. 375/2005 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Curtea Constituţională a stabilit că noile reglementări – privind criteriile şi condiţiile concrete ale exercitării dreptului la pensie, inclusiv modul de calcul şi de actualizare a cuantumului pensiei – “nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrării lor în vigoare”. Referitor la aplicarea noilor reglementări asupra raporturilor juridice născute anterior, instanţa de contencios constituţional a reţinut că “legiuitorul este liber să redimensioneze, printr-o lege nouă, durata mandatelor funcţiilor de conducere în alt fel decât legea în vigoare, dar numai pentru viitor, nu şi pentru mandatele în curs, altfel ar însemna să nesocotească regula neretroactivităţii legii, care este normă de nivel constituţional, prevăzută în art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală”.
   2. Autorul sesizării de neconstituţionalitate mai susţine că legea criticată impune o pierdere ireversibilă a pensiei de serviciu, aceasta echivalând cu o veritabilă expropriere, aducând atingere art. 1 paragraful 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
   Totodată, consideră că dispoziţiile art. 53 din Constituţie nu sunt incidente în cauză. Astfel, referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea Constituţională, în considerentele Deciziei nr. 1.414/2009, considerente general obligatorii, a stabilit că de esenţa legitimităţii constituţionale a restrângerii exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi este caracterul excepţional şi temporar al acesteia şi că este sarcina statului să găsească soluţii pentru contracararea efectelor crizei economice, printr-o politică economică şi socială adecvată. Diminuarea veniturilor personalului din autorităţile şi instituţiile publice nu poate constitui, pe termen lung, o măsură proporţională cu situaţia invocată de iniţiatorul proiectului de lege, iar eventuala intervenţie legislativă în sensul prelungirii acestei măsuri poate determina efecte contrarii celor vizate, în sensul tulburării bunei funcţionări a instituţiilor şi autorităţilor publice.
   Având în vedere aceste considerente, autorul sesizării susţine că, în primul rând, legea criticată impune o restrângere cu caracter permanent a exerciţiului dreptului la pensie, recalcularea pensiilor de serviciu operând fără vreo limitare temporară, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 3 şi 12, fiind reglementată sub condiţie suspensivă. Aşadar, legea criticată nu numai că nu consfinţeşte caracterul temporar al restrângerii exerciţiului dreptului la pensie, ci stabileşte explicit o pierdere cu caracter permanent a pensiei de serviciu şi, prin urmare, nu are legitimitate constituţională, în sensul considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.414/2009.
   În al doilea rând, caracterul excepţional al restrângerii exerciţiului dreptului la pensie nu poate fi susţinut, în condiţiile în care legea criticată constituie o a doua măsură de restrângere a exerciţiului unor drepturi adoptată într-un interval de aproximativ 6 luni. Astfel, prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, invocându-se aceeaşi situaţie de criză economică, exerciţiul unor drepturi a fost restrâns cu caracter temporar.
   Or, restrângerea sistematică, repetată, a exerciţiului unor drepturi, care tinde să devină o regulă în conduita autorităţii publice, care adoptă această măsură, iar nu o excepţie, se situează în afara cadrului constituţional, pe care îl trasează dispoziţiile art. 53 şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
   În al treilea rând, diminuarea substanţială a cuantumului pensiilor, determinată de recalcularea acestora impusă prin legea criticată, are drept consecinţă nerespectarea condiţiei referitoare la caracterul rezonabil şi proporţional al restrângerii exerciţiului dreptului prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituţie, caracter de care depinde compatibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi cu Legea fundamentală, în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.414/2009.
   Or, diminuarea substanţială a cuantumului pensiilor ca urmare a recalculării acestora în condiţiile legii criticate pune în discuţie legitimitatea constituţională a restrângerii exerciţiului dreptului la pensie, prevăzut în art. 47 alin. (2) din Constituţie, din punct de vedere al caracterului rezonabil şi proporţional al măsurii de restrângere.
   3. Totodată, din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aceste dispoziţii, drepturile care decurg din contribuţiile în cadrul regimurilor de securitate socială, cum este dreptul la pensie, constituie drepturi patrimoniale, care intră sub protecţia art. 1 din Protocol.
   Recunoscând marja de apreciere a statelor în materia legislaţiei sociale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat obligaţia autorităţilor publice de a menţine un just echilibru între interesul general şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei, echilibru care nu este menţinut ori de câte ori, prin diminuarea drepturilor patrimoniale, persoana trebuie să suporte o sarcină excesivă şi disproporţionată. Într-o astfel de situaţie, există o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, determinată de încălcarea caracterului rezonabil şi proporţional al diminuării drepturilor patrimoniale. (Cauza Kjartan Asmundsson contra Islandei, 2004, Cauza Moskal contra Poloniei, 2009).
   Or, diminuarea drepturilor patrimoniale prevăzută de legea criticată, cu consecinţa pierderii dreptului la pensia de serviciu, impune persoanelor cărora le este aplicabilă o sarcină excesivă şi disproporţionată, fără a menţine un just echilibru între interesul general şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei.
   În ceea ce priveşte pensiile speciale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în aplicarea art. 1 din Protocolul nr. 1, recunoaşte şi ocroteşte pensia stabilită pentru anumite profesii şi nu permite ca acest drept să fie diminuat decât în cazuri excepţionale, cu respectarea principiului proporţionalităţii, ceea ce înseamnă că măsura aplicată să fie justificată de scopul legitim urmărit (Cauza Banfield contra Regatului Unit, 2005).
   În concluzie, autorul sesizării de neconstituţionalitate susţine că pierderea pensiei de serviciu are semnificaţia juridică a unei exproprieri, situaţie în care trebuiau luate toate măsurile juridice impuse de această instituţie.

   In acelasi timp trebuie mentionat faptul ca exista Decizia Curtii Constitutionale nr. 120/2007 in care se specifica faptul ca „in cazurile in care din recalculare rezulta un cuantum mai mare al pensiei, se va plati acesta, iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata, fara a se aduce vreo atingere dreptului castigat anterior”.

  2. Draga Cornelia,
   Si eu te pup si iti urez tot binele din lume. Sper sa ii dovedim pe mojicii si hotii astia si sa apucam vremea cind vor putrezi in pirnaie pentru tot ce au facut.

 11. Buna ziua d.le Hornescu,

  ce spui de art.44 alin.(2) cu (8) ? Pensia este un bun dobandit in baza unei legi emise si aprobate de forul legislativ al Romaniei ,si are ac. statut si in UE
  Am uitat sa ma prezint sunt “popeasca mica”

  1. Buna ziua, stimata doamna,
   Atata timp cat Decizia 873/2010 incalca in mod grosolan prevederile Constitutiei nesocotind legile organice in vigoare (att. Nu cunosc sa fi fost abrogate in mod explicit prin alte legi!), ex. Legea 223/2007;degeaba facem referire chiar la articolele enumerate de catre Dvs. Nu s-a facut altceva decat s-au ignorat cu buna stiinta celelalte legi speciale pentru ca o categorie sa-si mentina drepturile care de fapt sunt stipulate tot intr-o lege speciala. Or, insasi motivarea in apararea acestor drepturi se contrazice flagrant cu prevederile din finalul deciziei. Se calca in picioare art.15, art. 16 alin. 1 si 2, art 47. alin.1 si 2, care de fapt contin aceleasi prevederi valabile atat pentru unii cat si pt. altii.
   Atata timp cat Legile speciale respective nu au fost declarate neconstitutionale, isi produc efecte pana la abrogare si nu pot fi ignorate in diverse circumstante conjuncturale.
   Cu stima

  2. Stimata colega,vin in complectarea afirmatiilor d-vs. pertinente referitor la pensie: PENSIA ESTE UN DREPT DE PROPIETATE, obtinut in baza temeiului legal consfintit de LEGE.
   Fiti convinsa ca Bunul Dumnezeu nu ne lasa, asa cum nu ne-a lasat nici in situatiile speciale in timpul zborului si ne va ajuta si de data aceasta sa ne castigam acest drept.
   Iti doresc tot binele din lume CORNELIA !
   Tiberiu Alexandru EVI

 12. Stimati colegi cu putere de decizie,
  Va anunt ca azi am primit noile decizii.Poate reuseste cineva sa imi explice ce lege europeana recalculeaza pensia unui om mort (in speta tatal copilului meu), numai ca sa-si satifaca ambitia morbida de a diminua o pensie speciala ? Asta nu e – cel putin – aplicare retroactiva a unei legi – oricum – in contradictie cu orice norma juridica europeana ?
  Titularul pensiei a muncit si contribuit 25 de ani in aviatie, a beneficiat exact doua luni de nesimtita pensie de 2100 lei si acum cind e la 2 m sub pamint, un stat abuziv si partinitor ii ia copilului sau, beneficiarul pensiei de urmas, doua treimi din ceea ce i se cuvenea (de la 1250 la 450lei?
  Celor care ma cunosc nu o sa le vina sa creada, dar am ramas muta …

 13. Si eu am primit ieri decizia de recalculare dupa tatal meu care a murit, beneficiara fiind mama mea.Asa cum s-a anuntat, s-a eliminat pensia de serviciu si a ramas cea din bugetul de asigurari sociale, cea de profesor de sport cu juma’ de norma.
  Avem 45 de zile sa contestam din care 15 deja s-au dus.
  Astept cu mare interes concluziile adunarii din 13.
  Succes maxim va doresc!

 14. Cele 45 de zile se calculeza din ziua in care v-a fost livrata decizia, deci nu aruncati plicul

 15. Buna Mioara,
  si eu te pup ,eu nu sper sa apuc,ci sunt convinsa ca ac.se va intampla asa cum stiu ca maine va rasari Soarele si va fi lumina iar.
  Si apoi,dupa toate cate s-au intamplat in viata noastra, spre disperarea lor sunt hotarata sa taiesc 450 de ani ca papagalul Mariei Antoaneta, care pana de curand ,la trecerea vizitatorilor prin Versailles striga “Maria vin amantii”.
  I-am dovedit noi pe aia de le-au fost profesori astora de acum ,a mai fost unul care se credea etern, depinde ce intelege fiecare prin “etern”. Chiar si ei sunt convinsi ca vom castiga, dar nu le pasa pt.ca ei acum au nevoie de bani,dupa ei Potopul. Asta e ca aia din” O scrisoare pierduta” ,replica lui Pristanda (un joc dual din Moldova,chiar ex,jocul asta),”familie mare ,remuneratie mica, dupa buget,Coane Fanica”.
  P.S. Felicitari !!!! stii tu dece…

 16. Buna seara,in atentia dl Giurgea,v-as ruga sa imi lasati o adresa de email unde as putea sa va contactez.Urmeaza sa imi ridic noua decezie de pensionare si as avea nevoie de cateva amanunte,cu stima Dan Craciun

  1. Oops?

   Am pus si eu o intrebare:
   Ce-i de facut?
   Mai sint citeva zile, la mine trei, la Bibi Oprisiu doua!
   In locul unui raspuns RAPID SI PERTINENT ati sters-o. Adica a disparut de pe blog, n-a plecat nimeni sper.
   Expira timpul si ceea ce vad aci mie unul imi miroase tot mai mult a diversiune!
   Se cearta toata lumea cu toata lumea, boardul conducator s-a pitulat – parerea mea, fosti conducatori ai destinelor noastre comuniste ne jignesc in masa pe acest blog etc.
   Mai intreb odata: ce fac eu? Eu Adrian POPA cu Decizia? Eu care mai am doar 3(trei) zile sa o pot contesta!
   Nu cunosc situatua materiala a altora, nici nu e treaba mea, insa pentru mine e important, este aproape vital, imi este in pericol piinea cea de toate zilele!
   Hai sa fim seriosi!
   Va rog mult.

 17. Pentru Adrian Popa,
  S-a scis mult pe acest blog dar pe alte posturi si nu aici pa “Monitorul oficial”.
  Daca cititi si celelalte sectiuni si pe forum o sa aflati mai multe.
  Concret, ce sa faceti!?
  Dati fuga la sediul ANAP. Depuneti acolo decizia de pensionare, procura, copii ale C.I., contributia si intrati in proces impreuna cu membrii ANAP. Cred ca Oprisiu deja a facut acest lucru. Intrebati-l.

  1. Stimate domn, nu stiu cine se ascunde in spatele initialelor si de unde stiti ca Oprisiu s-a inscris si NOI nu, dar va amintesc ca daca nu puteti da informatii valabile la intrebari punctuale, mai bine taceti si ii lasati pe altii sa raspunda.
   Situatia familiei mele as fi vrut sa nu fie luata nici la misto nici in deridere, pentru ca nu am cerut decit CA MEMBRII ANAP niste lamuriri care puteau fi chiar confidentiale, menite sa ma linisteasca, pentru ca spre deosebire de marea majoritate, noi sintem in provincie si nu avem cum sa primim noutati despre stadiul demersului decit prin acest site. Daca vi se pare prea mult, imi cer scuze.
   Apropos, daca eu citind comentariul dvs, inteleg brusc ca nu sintem de fapt membrii de drept ai ANAP, cui ma adresez pentru confirmare ?!
   Poate dvs. stiti ceva … de la cineva… si uite asa in loc sa primesc o simpla informare de tip FRATILOR STATI LINISTITI TOTUL MERGE CONFORM PLANURILOR, nu primesc decit versuri comuniste de proasta inspiratie, sau sfaturi care te pun mai rau pe ginduri.
   CIND O SA INTELEGETI CA E CUMPLIT SA TE TREZESTI PESTE NOAPTE CA NU MAI AI BANI DE MINCARE, DE BENZINA SAU MEDICAMENTE PENTRU FAMILIA TA, CIND O SA INTELEGETI CA NU MERITAM SA AJUNG IAR IN 1989 SA FAC ARTIFICII DE CALCUL SA AM MINCARE PENTRU COPIL SI CA NICI PARINTII NU SE SIMT PREA BINE, atunci o sa intelegeti ca nu vrem prea multe de la cei care administreaza acest site si au autoritatea si posibilitatea sa ne tina si pe noi la curent.

   In rest, totul este – evident – tacere …

 18. Pentru doamna MIOARA POPA/domnul ADRIAN POPA:
  (MESAJ PRELUAT DE LA SECTIUNEA “INFORMATII OFICIALE”)

  Informaţie importantă pentru membrii asociaţiei

  În baza procurii legalizate la notariat, prin care aţi mandatat asociaţia pentru a face toate demersurile necesare cu privire la Deciziile de recalculare a pensiilor emise în baza Legii nr. 119/2010, vă informăm că asociaţia (în numele tuturor membrilor săi şi în numele fiecăruia) va iniţia toate demersurile necesare şi va demara şi finaliza toate acţiunile ce se impun. Aceste acţiuni privesc atât legalitatea noilor Decizii emise, cât şi revizuirea/recalcularea punctajului mediu anual. Toate acţiunile către casele de pensii, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interne şi internaţionale vor fi demarate prin procedurile şi căile de atac cele mai oportune şi la momentul potrivit.

  Drept urmare, pentru a nu îngreuna acţiunile iniţiate de asociaţie şi pentru a nu reduce sau elimina şansele de a ne atinge scopurile propuse, vă rugăm să NU iniţiaţi nicio acţiune în acest sens. Toate acţiunile le va face asociaţia în numele şi pentru toţi membrii săi.
  În situaţia în care un membru al asociaţiei a demarat orice acţiune către casa de pensii sau în instanţele judecătoreşti, aveţi obligaţia să anunţaţi asociaţia în cel mai scurt timp (prin e-mail sau prin adresă scrisă).

  În situaţia în care intenţionaţi să demaraţi orice acţiune către casa de pensii sau în instanţele judecătoreşti, puteţi să o faceţi numai după ce anunţaţi şi discutaţi cu conducerea asociaţiei privind oportunitatea acelei acţiuni şi numai dacă prin acţiunea pe care intenţionaţi să o demaraţi nu se aduc prejudicii membrilor asociaţiei.

  Va mulţumesc,
  Preşedintele asociaţiei
  Manolache C-tin

 19. Damna Mioara Popa,
  Eu i-am raspuns lui Adrian Popa si nu dumneavoastra. Nu sunt anonim in spatele unor initiale si-am publicat aici pe blog si pe forum mai multe documente, texte de lege, mi-am dat numele clar, numarul de telefon, de email…
  Sunt al 2-lea membru al blogului si-al forumului inscris in 23 martie 2010, a doua zi dupa administratorul acestora.
  V-am tinut la curent cu ceea ce s-a putut, cu legislatie, cu articole din presa, cu organizarea actiunii de la Iasi.
  Intrati pe forum
  http://anap.pro-forum.us/discutii-generale-f1/intalnire-de-lucru-la-iasi-t21.htm
  Toti suntem suparati si tensionati dar nu stiu daca eu sunt vinovat de faptul ca stiu de un coleg ca este membru ANAP, iar de altul nu stiu. Oare sunt obligat sa-i stiu pe toti!?
  Eu stiu ca membrii ANAP au participat la adunarea generala, au trimis procuri, decizii… la ANAP. Stiu ca s-a decis introducerea actiunii in instanta pe data de 1 octombrie la TMB. Poate ca dand un telefon la cei din conducerea ANAP puteti afla mai multe. Eu i-am lasat in pace, sa-si faca treaba. Au avut de sortat si de asezat documentele in aproape 1000 de dosare pentru acesata actiune. Au muncit si 20 de oameni pana noaptea intr-o mica incapere numai sa poata sa se incadreze in termen, sa nu se depaseasca cele 45 de zile.

  Iar pe acest blog, va rog sa observati ca sunt cativa care nu sunt membri ANAP, sau inca nu sunt, iar raspunsul meu era si pentru ei.

  Va doresc o sera buna si numai ganduri bune!
  Adrian T.

  1. Pina la postarea de ieri imi propusesem sa nu mai intru in polemica cu nimeni, sa caut sa obtin informatii prin alte moduri. Regret ca nu am facut-o.
   Va multumesc pentru gindurile bune de la sfirsitul comentariului si va urez tot binele din lume. Ce a raspuns doamna Virginia Cucu este tot ce vroiam de fapt.

Comments are closed.