Doamnelor şi domnilor aviatori,

Luni 24 Mai 2010 a avut loc şedinţa comună a Comitetului Director ANAP şi a Consiliului Director ANAR ( Asociaţia Generală a Aviatorilor din România).

La această şedită s-au luat următoarele hotărâri votate în unanimitate:

Siteul ANAP va găzdui temporar postarile ANAR până se va construi noul site al Asociaţiei Generale a Aviatorilor din România).

Membrii ANAR pot găsi şi descărca documentele relevante ale Asociaţiei în secţiunile STATUT şi ADEZIUNE din prima pagină a acestui site.

1. Ambele asociaţii vor continua intanlirile cu membrii Camerelor Parlamentului României, Guvernului României şi Preşedenţiei în vederea menţinerii drepturilor stabilite prin Legea 223 (Statutul Personalului Navigant din Aviaţia Civilă) .Această acţiune va continua până la apariţia sau renunţarea la noua Lege a pensionării.

2. Se va înainta un protest comun către instituţiile sus menţionate faţă de intenţia Guvernului României de a diminua pesiile şi salariile.Vom posta acest protest pe acest site după ce el va fi înaintat oficial.

3.Toţi membrii ANAP vor adera automat la   ANAR ( Asociaţia Nationala a Aviatorilor din România), care va reprezenta global toţi aviatorii civili din România.Asociaţia APAP îi va reprezenta aviatorii pensionării pe problemele legate strict de pensii (aşa cum prevede legea).

Pentru uşurarea efortului financiar a membrilor ANAP s-a hotărât că cuantumul cotizaţiei plătite să rămână cel stabilit pentru Asociaţia ANAP urmînd că jumătate din sumă să fie vărsat la una din  Asociaţii şi jumătate la cealaltă Asociaţie.Dacă unii membri au plătit ambele cotizaţii ,suma va fi reesalonata în acord cu hotărârea de mai sus. Dacă se vor diminua pensiile, cuantumul cotizaţiei va fi recalculat şi în situaţia cea mai nefavorabilă se va reduce până la suma de 10 Ron minimum.

S-a discutat şi problema celor care ipotetic nu vor să facă parte din ambele Asociaţii şi uitându-ne atent pe statulul ANAP am constatat că apartenenţa la această Asociaţie ANAP presupune aceptarea statutului.Deci fiecare este liber să hotărască pentru el însuşi.

4. S-a stabilit sediul Asociaţiilor (comun), s-a închiriat sediul, adresa o vom posta pe site, mai mult ca sigur, mâine.

5.S-au votat 6 membri ai Asociatiei ANAP/ANAR care vor contacta si cel putin doua case de avocati in vederea unor eventuale actiuni in instantele interne si la CEDO  pe probleme constitutionale si de legislatia muncii, functie de evolutia evenimentelor.

Asteptam sugestii si ajutor de la membrii Asociatiilor pe tema.

Vă mulţumim,

Pentru Consiliul Director ANAR, Comitetul Director ANAP.